Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Listen med kandidatene til valget til Stiftelsen sin generalforsamling ligger nå ute på SpareBank 1 SR-Bank sin nettside. Valget er fra 25.april til 5.mai! Les mer om valget her !

Svar på vårens søknadsrunde sendes ut i slutten av mai.

Høstens søknadsrunde er fra 19.august med søknadsfrist 19.september. Prioriterte formål er samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og friluftsliv.

Sparebankstiftelsen SR-Bank | Postboks 82, 4001 Stavanger – Besøksadresse: Domkirkeplassen 2- | post@stiftelsensrbank.no