Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Høstens søknadsrunde er avsluttet. Svar på søknad kommer i midten av november

Sparebankstiftelsen SR-Bank | Postboks 82, 4001 Stavanger – Besøksadresse: Domkirkeplassen 2 | post@stiftelsensrbank.no