Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

Svar på vårens søknadsrunde er sendt ut til alle. Ta kontakt hvis du ikke har mottatt svar. Oversikt over vårens gavemottakere ligger ute her!

Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september. Prioriterte formål er friluftsliv, samfunnssikkerhet og oppvekstmiljø.

 

Sparebankstiftelsen SR-Bank | Postboks 82, 4001 Stavanger – Besøksadresse: Domkirkeplassen 2 | post@stiftelsensrbank.no