Formål, visjon og verdier

Dette er visjonen og verdiene til Sparebankstiftelsen SR-Bank:

Visjon:                                                                                                                                           
Sammen skaper vi verdier.

Verdier:                                                                                                                            
Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn.
___________________________________________________________

Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt formål:                                                                          
Å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Gjesdal Kulturskole har hatt forestillingen Hakkebakkeskogen med flotte unge skuespillere.