Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Overordnet målsetting
Utdeling av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om “Sammen skaper vi verdier” samt Stiftelsens verdier “Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”.

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene § 1-2 og § 3-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Prioriterte gaveformål
– Oppvektsmiljø
– Idrett
– Friluftsliv
– Samfunnssikkerhet
– Kultur

Ved hver utlysing kan noen av gaveformålene bli prioritert.

Tildelingskriterier:
Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekt blant søkere som har sendt søknad via Stiftelsens hjemmeside. Søknadsfrist to ganger per år. Stiftelsen kan i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettside.

Stiftelsen ser etter tydelige prosjekter som kommer mange til gode. Gaver gis ikke til enkeltpersoner/enkeltmannsforetak. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

Stiftelsen kan kanalisere en del av gavemidlene hvert år gjennom bankrådene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Bankrådene kan komme med anbefaling av breddegaver til prosjekter i regi av foreninger og lag i lokalmiljøene som har søkt via Stiftelsens nettside.

Før utbetaling av tildelte gaver, må vilkårene knyttet til tildelingen være oppfylt.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Det gis ikke gaver til:

  • Ordinær drift herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.
  • Jubileer og jubileumsbøker er ikke prioritert.
  • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

 

Redningsselskapet Agder gjennomfører forebyggende seilas langs hele Agder kysten for 6.klassinger