Gaveprosjekter

Sparebankstiftelsen SR-Bank identifiserer gode prosjekter i tillegg til de årlige søknadsrundene. Det kan være større samarbeidsprosjekter som kan strekker seg fra 1 til 3 år. De vil være i tråd med Stiftelsens intensjoner om å støtte opp om prosjekter som kommer barn og unge til gode og er med på å skape og utvikle gode lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om klatreparker  

 

 

 

 

 

Her kan du lese mer om Ferie For Alle!