Gaveprosjekter

Sparebankstiftelsen SR-Bank identifiserer gode prosjekter i tillegg til de årlige søknadsrundene. Disse gaveprosjektene strekker seg normalt fra 1 til 3 år og er i tråd med Stiftelsens intensjoner om å støtte opp om prosjekter som kommer barn og unge til gode og er med på å skape og utvikle gode lokalsamfunn.

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Stavanger Turistforening, DNT Sør, Haugesund Turistforening og Bergen Turlag med 6 millioner kr.Gaven består av et bidrag på 2 millioner kroner per år i 3 år til Prosjektet DNT X-Ung for ungdom mellom 12-16 år.Les mer om prosjektet her !

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder med 400.000 kr til prosjektet “Ferie For Alle”. Prosjektet er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende.Les mer om prosjektet her!

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Forskerfabrikken med 500.000 kr til prosjektet “Tenketrening med matte og naturfag” på SFO. Prosjektet er et tilbud til barn på SFO på 3. og 4.klasse i byene Stavanger; Sandnes, Kristiansand og Bergen. Les mer om prosjektet her!

X-Ung tester ut Djeeo - en skal finne virtuelle poster ute i skogen ved hjelp av iPad og GPS.