Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen, og denne velger styret. Generalforsamlingen skal se til at Stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

På generalforsamlingen møter 23 representanter er valgt av og blant SpareBank 1 SR-Banks kunder fra Agder, Hordaland og Rogaland. Det er 12 varamedlemmer. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regioner hvor banken har sitt utspring og hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp.

Medlemmer 2017
Svein Kjetil Søyland – leder
Staale Grude Haaland
Gunnar Kolnes
Lene Ring
Tor Gismarvik
Siv Gausdal Eriksen
Lars Gøran Ulriksen
Svein Ove Alvestad
Svein Jacob Mathisen
Borgny Eik
Frank Hoff Nilsen
Leif Sigurd Fisketjøn
Seyfi Akinci
Arvid Langeland
Jan Gunnar Mattingsdal
Oddvar Skaiaa
Else Lill Horjen
Karl Endre Igland
Grethe Hindersland
Monica Hannestad
Anne-Line Innvær
Mona Røsvik Strømme
Jan Levin

Varamedlemmer 2017
Brit Elisabet Bratland
Ingolf Steensnæs
Stein Aarsland
Jarle Braut
Einar Karsten Ask
Egil Mønnich
Odd Netteland
Annelin Tangen
Aril Hestås
Stein Egenes
Åge Eikeland
Lillian Bjelde

 

 

 

 

Fjell Turlag vil utvikle prosjektet "Ti på Topp" for barn og voksne i Fjell kommune. (Foto: Arild Halvorsen).