Hafrsfjord 872

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter det innledende forprosjektet til det tverrfaglige forskningsprosjektet “Hafrsfjord 872”. Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres som et samarbeid mellom Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger, Museum Stavanger, HF fakultetet, Universitetet i Stavanger samt Jærmuseet.

Gaven består av et bidrag på 500.000 kr til den innledende fasen med to hovedmål: Å finne slagstedet i Hafrsfjord og å gjenomføre ny forskning om slaget i et maritimt perspektiv.

Prosjektet sitt mål er å oppnå ny kunnskap om slaget i Hafrsfjord. Klarer vi å øke vår kunnskap om slaget i Hafrsfjord, kan vi komme flere skritt videre i å forstå hvorfor det ble etablert en egen stat Norge. Slaget i Hafrsfjord og Harald Hårfagres rikssamling har hatt en helt spesiell betydning i Norge.

I “Hafrsfjord 872” er det gjennomgang av de eksisterende kildene parallelt med undersøkelse av havbunnen. Lykkes det å finne slagstedet i sjøen, vil prosjektet gå over i en helt annen fase.

Stiftelsen er glad for å kunne være med på dette prosjektet som er i tråd med Stiftelsens intensjoner om å støtte opp om prosjekter som bidrar til lokalt engasjement og utløser egeninnsats i prosjektene.

Her er mer detaljer om Hafrsfjord delprosjekt

Kart over Hafrsfjord som er utgangspunkt for undersøkelse til vanns og på land. (Foto: Alle Museum Stavanger)