Kontrollkomité

Kontrollkomiteen har 3 medlemmer som skal føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet og skal hvert år gi medling til generalforsamlingen om sitt arbeid

Morten Søyland – Leder
Siv Gausdal Eriksen
Brit Elisabeth Bratland

Varamedlem
Lars G. Ulriksen

Kvås Idrettslag ønsker å gi et godt tilbud for barn og unge i sitt hoppanlegg. (Foto: Kvås Idrettslag)