Orkesteret 1B1

Orkesteret 1B1 får Sparebankstiftelsen SR-Bank med på laget.

1B1 er et ensemble som består av yngre strykere på sørvestlandet. Ensemblet ble etablert i forbindelse med at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008. Ensemblet tjener som en struktur for menor-talent-samarbeid mellom etablerte og yngre musikere, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med univeristetene og kulturskolene i Stavanger, Bergen og Agder.

Ni millioner

Talent Norge AS, som ble opprettet januar i 2015, har valgt 1B1 som sitt første prosjekt sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank, Kavlifondet og Stiftelsen Cultiva. De unge musikerne vil motta 1,5 millioner kroner i tre år fra Talent Norge. I tillegg får orkesteret 1B1 gaver fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Kavlifondet og Stiftelsen Cultiva på kr 500.000 fra hver i 2015. Intensjonen er å støtte 1B1 med tilsvarende bidrag i 2016 og 2017. Tilsammen vil dette kunne gi ni millioner kroner til 1B1 de neste tre årene. Dette er en av de største satsningene på ung klassisk musikk i sørvestlands- regionen noensinne.

Sparebankstiftelsen SR-Bank synes at samarbeidet mellom 1B1 og universiteter, videregående skoler og kulturskoler er flott, og at de med vår støtte skaper nye og viktige arnaer for unge talenter.

1B1 er en satsing som tar sikte på å etablere levedyktige, fremragende kunstnerskap, og føre til økt internasjonal profesjonalisering og anerkjennelse. Giverne legger vekt på at det er en satsing som skjer på tvers av kunnskaps- og kultursektoren og i et samarbeid mellom stiftelser og offentlige aktører.

Spellemannspris og New York-konsert

1B1 vant i 2015 Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianisten Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll. i 2016 skal 1B1 fremføre Hubble-kantaten i New York før de legger ut på Europa-turné.

Her kan du lese mer om 1B1

1B1 består av yngre strykere på sørvestlandet. (Foto: 1B1)