Prioriterte formål

Høsten 2017 vil friluftsliv, samfunnssikkerhet og oppvekstmiljø bli prioriterte formål. Sjekk også For Alle!

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 1.januar 2012. Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål av Stiftelsens overskudd det enkelte år til regionene Rogaland, Hordaland og Agder. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Det gis ikke gaver til drift eller sponsorstøtte.

Sparebankstiftelsen SR-Bank prioriterer følgende gaveformål:

  • Oppvekstmiljø
  • Idrett
  • Friluftsliv
  • Samfunnssikkerhet
  • Kultur

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingen skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnstas i prosjektene. Gavene skal inspirere enkeltpersoner, foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene § 1-2 og § 3-2. Retningslinjer for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

 

Skolekorpset Sola er et av mange krops som har fått støtte til instrumenter. (Foto: Skolekorpset Sola)