Styre og ledelse

Styret består av 7 personer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene kommer fra Rogaland, Agder og Hordaland. Styret har bred kompetanse fra næringsliv og offentlig virksomhet. Styrets hovedoppgaver er forvaltning av eierskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA samt beslutte gaver til allmennyttige formål. Daglig leder har bred erfaring fra SpareBank 1 SR-Bank. Stiftelsen har kontor sentralt i Stavanger.

Styremedlemmene er Tom Tvedt, Ansgar Gabrielsen, Tore Heggheim, Unn Birkeland, Hege Skogland Mokleiv, Einar Risa og Mette Nora Sætre.
Varamedlemmene er Eirik Sønneland og Solveig Ege Tengesdal.

Bilde av Styreleder Tom Tvedt

Styreleder Tom Tvedt

Tom Tvedt, født 1968, Randaberg. Ordfører i Randaberg fra 1999 til 2007, og fylkesordfører i Rogaland fra 2007 til 2011. Han er idrettspresident i Norges idrettsforbund. Han har innehatt en rekke styreverv i offentlige og private sektor.

Bilde av Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen, født 1955, Sprangereid. Gabrielsen har vært ordfører i Lindesnes. Han ble innvalgt på Stortinget fra Vest-Agder i 1993, var næringsminister fra 2001 til 2004 og helseminister fra 2004 til 2005. Gabrielsen driver nå eget konsulentselskap. Han har flere styreverv.

Bilde av Nestleder Tore Heggheim

Nestleder Tore Heggheim

Tore Heggheim, født 1971, Stavanger. Heggheim er utdannet siviløkonom. Han har arbeidet som porteføljeforvalter av norske aksjer i Storebrand Kapitalforvaltning, og er nå privat investor i Svithun Finans AS. Han er styremedlem i Progressus AS, et private equity fond.

Bilde av Unn Birkeland

Unn Birkeland

Unn Birkeland, født 1965, Ålgård. Birkeland er utdannet sykepleier, og er nylig ansatt som daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger. Hun har tidligere vært daglig leder i smi human AS, baseleder i CHC Helicopter Service AS og HR-direktør i Kverneland Group opr. Norway. Hun har lang erfaring som leder i både offentlig, privat og frivillig sektor, blant annet innen Rogaland Idrettskrets.

Bilde av Hege Skogland Mokleiv

Hege Skogland Mokleiv

Hege Skogland Mokleiv, født 1970, Haugesund. Mokleiv er daglig leder for Permanor AS, fryselagerbedrift i Haugesund. Hun fullfører i 2017
Executive Master of Management ved Handelshøgskolen BI. Mokleiv er styremedlem i Kolumbus AS, og har også tillitsverv i NHO

Bilde av Einar Risa

Einar Risa

Einar Risa, født 1950, Stavanger. Cand. Mag fra Universitetet i Oslo,samt fagbrev som stillasbygger. Han har vært leder av representantskapet samt vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank.Har vært tillitsvalgt i Rosenberg Verft og ansattes styrerepresentant i Moss- Rosenberg Kværner , Kværner Rosenberg og Kværner Oil and Gas og Aker Kværner Rosenberg.

Bilde av Mette Nora Sætre

Mette Nora Sætre

Mette Nora Sætre, født 64 Bergen. Sætre er i dag næringssjef i Hordaland fylkeskommune. Hun har bred erfaring fra det private næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning gjennom ulike prosesser og utviklingsoppgaver på flere nivå. Sætre har blant annet hatt styreverv i Sportsklubben Brann og Bergen kunstmuseum

Bilde av Daglig leder Tor Dahle

Daglig leder Tor Dahle

Tor Dahle, født 1952, Stavanger. Daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Styremedlem SpareBank 1 SR-Bank ASA fra 2013.Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært økonomidirektør i Sparebank 1 SR- Bank, og sist som administrerende direktør i SR-Investering AS.