UKM

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter UKM ( Ungdommens Kulturmønstring) i fylkene Rogaland, Hordaland og Agder i tidsrommet 2015-2017 med 2 millioner kr. Noe av midlene er øremerket til Nasjonal UKM Festival i Sandnes 2017.

UKM er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. 25.000 ungdommer deltar hvert år med et bredt spekter av kunst og kulturuttrykk. Mangfold er UKMs eksistensgrunnlag. Defor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i sceneteknikk, journalistikk, fotojournalist, videodokumentar, webdesign og arrangement og festivalplanlegging.

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkeskønstring. Hvert fylke sender i neste omgang ca 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av orginalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet.

Her kan du lese mer om UKM

UKM engasjerer og synliggjører ungdommens kulturelle aktivitet og er åpent for alle ungdommer. (Foto: UKM Sandnes)