Professor Håvard Søiland. Foto: NRK Maren Skodje

Brystkreftforskning ved Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF har ulike forskningsprosjekter. Vi har gitt to gaver på til sammen kr 4 500 000 til forskningsprosjekt om brystkreft. Målet er å behandle systemiske tilbakefall tidligere enn det vi kan i dag, samt å bedre overlevelsen for brystkreftpasienter.

Brystkreft er den hyppigste kreftform hos kvinner med årlige 3500 nye tilfeller i Norge. I Rogaland har vi en opphoping av sykdommen pga. det såkalte ‘Rogalands-genet’, som gir 90% sannsynlighet til å utvikle brystkreft. Behandlingen er kirurgi, stråling, og cellegifter. Ulikt andre kreftformer, gir brystkreft tilbakefall i skjelett, lunge og andre organer opptil 20 år etter. Da kan man ikke bli frisk, fordi sykdommen har kommet for langt når den blir oppdaget med dagens konvensjonelle kontroll metoder (mammografi og undersøkelse hos fastlegen). Årlig dør 600 kvinner av sykdommen. Formålet med dette forskningsprosjektet er å utvikle helt nye metoder for bedre oppfølging av brystkreftpasienter. Professor Håvard Søiland har over 15 år forsket på brystkreft med fokus på å utvikle robuste biomarkør, og leder forskningsarbeidet.

Prosjektet har 3 faser. I 2012 startet fase 1 som genererte blodprøver hver 6 mnd. av 350 brystpasienter ved SUS (ca. 300.000 enheter). Blodprøvene til pasienter, som får tilbakefall stråles for kreftmarkører i blodet. Målet er å finne ut hvor tidlig slike kreftmarkører kan spores i blodprøvene våre før tilbakefallet kan finnes med dagens metoder. Fase 1 førte til et nylig et gjennombrudd ved at de klarte å påvise et lite fragment av sirkulerende kreft DNA i blodet hos en pasient opptil 1 år før tilbakefallet ble oppdaget på røntgen. I fase 2 skal de analysere alle 350 pasienter fra fase 1 for å lage en robust analysestrategi. I fase 3 vil de inkludere nye brystkreftpasienter og ta blodprøver enda tettere for å svar på hvilke behandlingsløsninger en skal gi til hver enkelt pasient. Prosjektets tre faser vil vare til 2030. Les gjerne mer hva Helse Stavanger skriver om prosjektert her!

NRK Rogaland Reportasje

I 2020 besøkte NRK Rogaland analyselaboratoriet ved Helse Stavanger HF. Her fikk de en god presentasjon av forskningsprosjektet av professor Håvard Søiland. Her får du også et innblikk i den personlige historien til hvorfor Søiland er så sterkt engasjert i brystkreftforskning. Det ble laget en artikkel og et TV-innslag. Her kan du lese artikkel og se innslaget!

Bildet over ser en avdelingsoverlege PhD Bjørnar Gilje ved Kreftavdelingen,  sjefsingeniør Kjersti Tjensvoll, PhD–Seniorforsker og brystkreftkirurg, Seniorforsker/Professor Håvard Søiland og – Daglig leder molekylærbiologisk avdeling Prof.Emiel Janssen

Foto:NRK Maren Skodje