Dagsturhytter Agder

Alle  kommunene i Agder inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og få sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.

Vi har satt av i overkant av 6 millioner kr til dagsturhytteprosjektet som betyr at hver kommune kan få kr 250 000 i støtte til sin dagsturhytte fra oss. Dagsturhyttene er inn under spillemiddelordningen samt en får momsrefusjon. Dette prosjektet er et spleiselag. Sammen med Agder fylkeskommune er vi godt i gang med å tilrettelegge for etablering av dagsturhytter  i Agder.

Agder fylkeskommune skal i løpet av kort tid bestemme seg om de ønsker å benytte Vetsland sin hyttemodell eller gjennomføre egen arkitektkonkurranse. Fylkeskommunen bidrar med prosjektansvaret. Hver kommune må beregne en egenandel på rundt kr 200 000. Det er satt av en tidsramme på tre år.

Dagsturhytte

Hva kan vi gjøre for å få flest mulig ut i naturen, oftest mulig? Dette er tanken bak dagsturhyttene som på kort tid har rukket å bli en kjempesuksess i Vestland fylke. Målgruppen er barnefamilier, skoler og barnehager. Hytta skal ligge ved en etablert sti og ikke for lang kjøretur for bysenter. Gåturen skal være rundt 30m-45 min fra parkeringsplass. Hver kommunen gjør avtale med en frivillig organisasjon som holder tilsyn,og derfor er det viktig for oss at frivillige organisasjoner i hver kommuner blir invitert inn i prosjektet.

Selv om de 25 hyttene er identiske, vil plassering vise mangfoldet i vår regions natur. Hyttene kan plasseres ved sjø, til fjells, ved skogen, nær bosetning eller ved et vann.

Det startet som et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune of Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i 2016. Atle Skrede i Sogn og Fjordane hadde ideen til dagsturhttene, og prosjektet har nå vokst videre i Vestland fylkeskommune. På 2,5 år hadde Sogn og Fjordane med sine 110.000 innbyggere hele 350 dagsturhyttebesøk. Det er blitt en sosial møteplass der det er uante muligheter til opplevelser av natur og formidling av kultur. På denne siden kan du lese om eksisterende dagsturhytte! 

Alle hyttene er på ut.no og mange benytter anledningen til å bli kjent i sin region og besøke flere av dagsturhyttene. Det er skapt et stort engasjement i de ulike kommunene med ulike arrangement, egne Facebooksider for hytter og «konkurranse om flest besøkte dagstuqrhytter. Vi håper på et like stort engasjement her i Agder.

Alle foto på denne siden er tatt av Stig Roger Eide. Det er ulike Dagsturhytter i Vestlandfylket.