Easy Basket

Bergen Elite starter nå opp prosjektet «Easy Basket for alle». Pilotprosjektet handler om å øke kompetanse hos lærere slik at de kan drive ballaktivitet for elever i skoletiden. Basketball blir en del av verktøyet.

Fokuset er på at barna skal ha det gøy og føle seg trygge når man spiller ballspill i skolegården eller gymsalen.

I prosjektet skal lærerne også få mer ballkunnskap, og få gode ideer på hvordan de kan få mer ballaktivitet inn i gymtimene. Denne kunnskapen skal videreføres til barna.

Dette toårige prosjektet vil gi barn og unge like muligheter ved å få baskeballtreningen inn i skoletid. Nøkkelen med prosjektet er at Bergen ballklubb har fokus på å at alle skal få prøve seg på en ballidrett, og ikke fokus på at barn nødvendigvis trenger å bli medlem av et idrettslag for å kunne drive med idrett.

Ball-lekingen vil bli innført i skoletiden fire ganger og dette vil gjelde fra 3.-til 6.trinn. Tanken er at lærerne skal styre treningen etter disse fire gangene. Til slutt vil deltakerne i prosjektet få anledning til å være med på et avslutningsarrangement.

Selv om det er baskettball som er i fokus er, handler det om mye mer enn som så. Det er et fokus på at det skal være mer aktivitet i skolen, og legge til rette for gode mestringsopplevelser i skolegården.

Pilotprosjektet vil i første omgang konsentrere seg om Hordaland, men målet er at det skal være et tilbud flere steder i landet.