Easy Basket

Bergen Elite starter nå opp prosjektet «Easy Basket for alle». Pilotprosjektet handler om å øke kompetanse hos lærere slik at de kan drive ballaktivitet for elever i skoletiden. Basketball blir en del av verktøyet.Vi har støttet prosjektet med til sammen kr 800 000.

Fokuset er på at barna skal ha det gøy og føle seg trygge når man spiller ballspill i skolegården eller gymsalen.

I prosjektet skal lærerne også få mer ballkunnskap, og få gode ideer på hvordan de kan få mer ballaktivitet inn i gymtimene. Denne kunnskapen skal videreføres til barna.

Dette toårige prosjektet vil gi barn og unge like muligheter ved å få baskeballtreningen inn i skoletid. Nøkkelen med prosjektet er at Bergen ballklubb har fokus på å at alle skal få prøve seg på en ballidrett, og ikke fokus på at barn nødvendigvis trenger å bli medlem av et idrettslag for å kunne drive med idrett.

Ball-lekingen vil bli innført i skoletiden fire ganger og dette vil gjelde fra 3.-til 6.trinn. Tanken er at lærerne skal styre treningen etter disse fire gangene. Til slutt vil deltakerne i prosjektet få anledning til å være med på et avslutningsarrangement.

Selv om det er baskettball som er i fokus er, handler det om mye mer enn som så. Det er et fokus på at det skal være mer aktivitet i skolen, og legge til rette for gode mestringsopplevelser i skolegården.

Pilotprosjektet vil i første omgang konsentrere seg om Hordaland, men målet er at det skal være et tilbud flere steder i landet.