Folkepulsen

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Rogaland Idrettskrets sitt prosjekt Folkepulsen. Folkepulsen ble etablert i 2009 og er et bidrag for å bedre folkehelsa i Rogaland.

Målgruppene er våre nye landsmenn og kvinner, funksjonshemmede og inaktive barn, ungdom og voksne. Målet er økt fysisk aktivitet,integrering og inkludering.Folkepulsen har i tillegg et ønske om å skape varige samarbeidsstrukturer mellom frivilligheten og de som har ansvar for folkehelsa: kommunene

Gjennom økonomiske spleiselag bidrar Folkepulsen til å bedre rammevilkårene for motiverte idrettslag som har vilje og evne til å øke integrering og inkludering gjennom tilbud om økt fysisk aktivitet.

I dag bidrar Folkepulsen, og samarbeidspartnere, med økonomiske midler ut til noen idrettslag i 9 kommuner – Haugesund, Tysvær, Karmøy, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Hå og Egersund. I tillegg bidras det til Funkis fotball/håndball i sammen med Fotballkretsen og håndballens Region SørVest, “Venn innebandy” med Bandyforbundet og Kjelkehockey med Ishockeyforbundet/kretsen.
Folkepulsen støtter også Superlekene og Grenseløse Idrettsdager, som er gode rekrutteringsarenaer og  arrangementer.

Her kan du lese mer om prosjektet Folkepulsen