Forskerfabrikken

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Forskerfabrikken med 480.000 kr til deres etterutdanningsprosjekt i barnehagen. Tidlig innsats er viktig for å gi barn de beste forutsetninger. Forskerfabrikken skal kurse barnehagepersonell i 2 ulike sesongbaserte kurs for 10 ulike barnehager i Sør- Vestlandet.

I tillegg til å kurse barnehagepersonell, vil hver barnehage få en Forskerfabrikkhylle med nok utstyr til 40 forskjellige eksperimenter. Målet er å gi barna en praktisk og synlig arena for forskning i barnehager som kan komme mange barn til gode over flere år.

Stiftelsen har tidligere støttet Forskerfabrikken med 1.500.000 kr til prosjektet “Tenketrening og forskning på SFO” i Rogaland, Hordaland og Agder. Prosjektet er et kurstilbud til barn på 3.-og 4. trinn på SFO i byene Stavanger, Sandnes, Kristiansand og Bergen. Kurset har som mål å øke kunnskapen om matematikk og naturfag. Elevene trener samtidig opp grunnleggende tenkeferdigheter og får økt tro på egen evne til å lære.

På Forskerfabrikkens tenketreningskurs vises barn at de kan trene opp sin egen tenkeevne. Denne evnen er ikke medfødt, men i stor grad avhengig av hvilke stimuli vi mottar og miljøet vi lever i. Barn som vet at hjernen kan trenes, har større sannsynlighet for å lykkes i utdanningsløpet og mestre livet som voksne enn barn som tror at evnene de besitter er fastlåst.

Stiftelsen er glad for å kunne være med på dette prosjektet som er i tråd med Stiftelsens internsjoner om å støtte opp om prosjekter som kommer barn og unge til gode og er med på å skape og utvikle gode lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om Forskerfabrikken