Foto: Rendering.no. Funn i Hafrsfjord

Funn i Hafrsfjord

Foreningen Funn i Hafrsfjord ble dannet i 2015 av en gruppe entusiaster som ønsket å bidra med kunnskap og kompetanse for å finne det spesifikke slagstedet på Hafrsfjord.

Hvis de lykkes med å finne gjenstander som anses å stamme fra slaget ved Hafrsfjord, vil det kaste lys over selve hendelsen. Formålet med foreningen er først og fremt å bidra til å sikre historiske bevis fra slavet ved Hafrsfjord.

Foreningen legger ned stor dugnadsinnsats og kompetanse til dette omfattende arbeidet for å studere metoder, utstyr og fartøy som trengs for å utføre marine operasjoner i Hafrsfjord. Signaler som fanges opp av survey utstyr vil kreve omfattende analyser, og grundig marine arkeologiske prosedyrer i samarbeid med Maritime Museum i Stavanger.