Foto: Aina Regina Eftestøl

G9alt

Vi støtter fra 2018 og til og med 2022 Talentstiftelsen G9alt årlig med 1.000.000 kr. 

G9alt er et talentstipend for ungdom mellom 16 år og 25 år som har et talent i regionen Agder, Rogaland og Hordaland.

SpareBank 1 SR-Bank etablerte i 1999 talentfondet G9alt. Siden 2000 har de delt ut over 17 millioner kroner til talentfull ungdom. I 2018 gikk Stiftelsen  sammen med SpareBank 1 SR-Bank og etablerte stiftelsen G9alt Talentutvikling. Her kan du finne oversikt over tidligere mottakere av G9alt stipendet!

Krav til søknaden

Det er en søknadsrunde hvert år som er fra 1.oktober til 1.november på SpareBank 1 SR-Banks hjemmeside. Ungdommer i alderen 16-25 år som har bestemte talenter og interesser oppfordres til å søke. Dette gjelder både enkeltpersoner og grupper.

Personer som har kjennskap til talenter oppfordres spesielt til å sende inn forslag. Søkeren bør ha tilhørighet til Rogaland, Agder eller Hordaland, eller ha planer om å bosette seg i ett av områdene. Alle kandidatene som søker skal vurderes av styret, som også kan vise fleksibilitet i grensetilfeller.

Søknaden skal inneholde personlige opplysninger, referanser samt en begrunnelse for hvorfor man mener at talentet bør få G9alt-stipend. Søknaden skal fylles ut elektronisk.

Les det inspirerende samtalen med G9alt vinner Lila Elveseter Abrahamsen med artistnavnet Lila.