Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Overordnet målsetting
Utdeling av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om “Sammen skaper vi verdier” samt Stiftelsens verdier “Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”.

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene § 1-2 og § 3-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Prioriterte gaveformål
– Oppvektsmiljø
– Idrett
– Friluftsliv
– Samfunnssikkerhet
– Kultur

Ved hver utlysing kan noen av gaveformålene bli prioritert.

Tildelingskriterier:
Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekt blant søkere som har sendt søknad via Stiftelsens hjemmeside. Søknadsfrist to ganger per år. Stiftelsen kan i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettside.

Stiftelsen ser etter tydelige prosjekter som kommer mange til gode. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

Stiftelsen kan kanalisere en del av gavemidlene hvert år gjennom kunderådene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Kunderådene kan komme med anbefaling av breddegaver til prosjekter i regi av foreninger og lag i lokalmiljøene som har søkt via Stiftelsens nettside.

Før utbetaling av tildelte gaver, må vilkårene knyttet til tildelingen være oppfylt.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Det gis ikke gaver til:

  • Ordinær drift herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.
  • Prosjekter som  er påbegynt før søknad er mottatt.
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.
  • Jubileer og jubileumsbøker.
  • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

 

Redningsselskapet Agder gjennomfører forebyggende seilas langs hele Agder kysten for 6.klassinger