Foto: Maritime Museum

Hafrsfjord 872 er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres som et samarbeid mellom Museum Stavanger- Stavanger maritime Museum (MUST) og Arkeologisk museum ved Universitet i Stavanger (AM), HF-fakultetet), samt Jærmuseet.

Prosjektet gjennomførte søk etter slagstedet i Hafrsfjord, gjennomføre ny forskning basert på eksisterende kilder og eventuelle marin arkeologiske undersøkelse.

Resultatet er samlet i rapporten HAFRSFJORD 872 – Delprosjekt 1 av Arnfrid Opedal og Endre Elvestad. Prosjektet er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Museum Stavanger – Stavanger maritime museum, Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, HF-fakultetet ved Universitetet i Stavanger, samt Jærmuseet.

Rapporten finner du her på Maritime Museums side.