Papillon Bergen

Vi heier på Papillon Bergen og støtter prosjektet «Diversity in Action» med 1 million kr. Papillon bidrar med viktig inkluderingsarbeid via tiltak for at ungdommer og voksne med krysskulturell bakgrunn blir ressurssterke og selvstendige. Denne nye satsningen blir et ytterligere stort løft siden Papillon i samarbeid med næringslivsaktører og andre organisasjoner vil skape springbrett for enkeltpersoner med krysskulturell bakgrunn til å nå større ambisjoner.

Papillon “Diversity in Action”, en ny satsning for næringslivsaktører og andre organisasjoner som ser potensialet som ligger i en mangfoldig organisasjon og ledelse, og for personer med krysskulturell bakgrunn som gjennom støtte og nettverk kan oppfylle større ambisjoner.

Lederen for Papillon Leïla Rezzouk sier: «Papillon brenner for et inkluderende, mangfoldig og tillitsfullt samfunn. De siste fem årene har både arbeidsgivere og kandidater henvendt seg til Papillon, og i mange tilfeller har vi bidratt med kompetanse og nettverk. Nå er vi rustet til å sette dette arbeidet i system, og til å mobilisere og samarbeide med andre gode krefter på Vestlandet og nasjonalt. Vår ambisjon er at vi skal være den organisasjonen i Norge som får flest personer med krysskulturell bakgrunn ut i arbeidslivet og i lederstillinger i Norge. Vi skal også være en organisasjon som inspirerer flere. Vi håper at det blir mange aktører som er gode på mangfold og inkludering.»

Styreleder Dora Poni Loro tilføyer: «Papillon har guidet ungdommer og unge voksne, også de som har stått i store utfordringer knyttet til migrasjon, inn på høyere utdannelse og spennende jobber. Ungdommene har mye potensiale som arbeidsgivere ikke alltid ser, eller tør å satse på. Vi ser at vi har mye å bidra med både for arbeidsgivere og for kandidater. Papillon stiller seg derfor nå i startblokken for en større satsning på arbeidslivskandidater med krysskulturell bakgrunn på den ene siden, og næringslivet og andre organisasjoner på den andre siden. Vi takker Grieg Foundation og Sparebankstiftelsen SR-Bank for muligheten.»

Vil tilby kurs, coaching og gründersatsning

I denne satsningen vil Papillon blant annet utvikle kurs, workshops og rådgivning om mangfoldskompetanse forankret i forskning og «best practice» internasjonalt, et coachingprogram, og en årskonferanse om mangfold og ledelse. Papillon vil også utvikle en gründersatsning for målgruppen. Et tverrfaglig team som består av personer med krysskulturell bakgrunn som selv har lykkes i arbeidslivet og opplevd relevante utfordringer vil stå for programutvikling og leveransene.

«Det aller viktigste når du møter unge mennesker med krysskulturell bakgrunn, er å se på dem som en ressurs. Mangfoldskompetanse betyr mye mer enn du tror, for organisasjonen din, for de du møter, for de du jobber med, for de du vurderer å ansette, for kundene dine, og for deg. Mange arbeidsgivere blir usikre i møte med mangfold, og det slår uheldig ut. Vi ser et stort behov for denne satsningen, som lover å bli lærerikt og berikende for mange», sier Leïla Rezzouk.

Foto øverst: Papillon. Fra venstre til høyre:Daglig leder og founder Leïla Rezzouk, sosionom Atia Ijaz, styreleder Dora Loro Poni, rådgiver Christin Anderson, prosjektkoordinator Arsiema Z. Medhanie, og leder for strategi og økonomi Rianne Vogels i Bergen sentrum.