Foto: Rogaland Røde Kors

Røde Kors

Sparebankstiftelsen SR-Bank har støtter Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder med 1.500.000 kr til prosjektet “Ferie For Alle”.

Prosjektet er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende. Røde Kors ønsker å bidra til sosial og kulturell inkludering,samt å bedre levekårene til økonomisk vanskeligstilte barn og deres familier i Norge.

Ferie For Alle skal bidra til :

  • Nettverksbygging
  • Sosial utvikling og opplevelse av mestring gjennom aktivitet.
  • Kulturell integrering
  • Styrking av familiebånd.

Målgruppen er familier med barn i grunnskolealderen som ikke har tilsvarende tilbud. Røde Kors har som målsetting at 40% av familiene skal ha minoritetsbakgrunn.

Røde Kors ønsker å kombinere “Ferie For Alle” med andre tiltak som leksehjelp og Barnas Røde Kors. 

Stiftelsen er glad for å kunne være med på dette prosjektet som er i tråd med Stiftelsens intensjoner om å støtte opp om prosjekter som kommer barn og unge til gode og er med på å skape og utvikle gode lokalsamfunn.