Foto: UngInvest Rogaland

UngInvest Rogaland

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter UngInvest Rogaland med kr 2.500.000 til utstyr, kompetanse for ansatte og prosjektstilling til senter i Hillevåg. Våren 2020 tildelte vi ytterligere kr 1.800.000 til opprettelse av en ny avdeling i Haugesund. UngInvest Rogaland er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-21 år (24 år på sikt). Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv.

Gjennom dialog med vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, og hver enkelt ungdom får tatt i bruk sitt potensiale. UngInvest skal motivere, avklare utdanningsvalg, gi påfyll i grunnleggende ferdigheter og trene sosiale og yrkesfaglige ferdigheter. UngInvest ønsker å bidra til at ungdommene får tro på seg selv og sine muligheter. Sammen med ungdommene skapes positive fremtidsbilder, hvor de har et vanlig liv, med jobb, egen inntekt og familie.

UngInvest skal gi koordinerte tjenester, og samarbeider tett med videregående skoler, Oppfølgingstjenesten, NAV, arbeidsliv, de ulike fagseksjonene og PPT.

UngInvest ligger i Stavanger, Hillevåg. De søker samarbeid med næringslivet og skolene innen de fleste utdanningsprogram. I  egne lokaler har de verksted innenfor bygg, mekaniske fag (TIP), restaurant og matfag og ikt (skaperverksted/makerspace). UngInvest har 7 ansatte, i tillegg har oppfølgingstjenesten en støttefunksjon. Skoleåret 2019/20 vil det kunne gå mellom 20-30 ungdommer på UngInvest.

Inntak skjer kontinuerlig gjennom skoleåret. Det betyr at en elev eller lærling som står i fare for, eller slutter sitt skoleløp, skal kunne starte på senteret i løpet av få dager. Det legges til rette for et fleksibelt læringsløp, tilpasset den enkelte ungdom, på senteret eller i bedrift.

UngInvest jobber med ungdom som ikke er i videregående opplæring, eller som er i ferd med å slutte av et videregående løp. Ungdommene kan være usikre på utdanningsvalg, og trenger tid til avklaring og motivering. Noen trenger tettere oppfølging i enkelte fag, før de er klare for å fullføre skolen eller gå ut i arbeidslivet.

Mange ungdommer har opplevd store eller små utfordringer i livet, som gjør at de ikke har klart å fokusere på utdanning. UngInvest samarbeider med ungdom som ønsker en ny retning i livet, og som er klare for å starte prosesser som bidrar til en positiv egenutvikling.

Her kan du lese mer om UngInvest Rogaland!

Foto: UngInvest Rogaland