Foto av Ryvarden,Haugesund Turistforening

Haugesund Turistforening

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter Haugesund Turistforening i ulike prosjekter. Stiftelsen har tilsammen gitt kr 1,5 million til utbedring av Villa Vibrandsøy samt kr 2,5 million til flokehyttene på Ryvarden.

Flokehyttene er funksjonelle turistforeningshytter som er med på å legge til rette for friluftsliv langs kysten for en stor målgruppe. Flokehyttene blir et tilbud for folk i alle aldre, og vil gi mulighetene for lett tilgjengelige friluftslivsopplevelser i et kystlandskap som allerede har høy aktivitet.Planen er byggestart i 2019

I 2017 kjøpte Turistforeningen hovedbygningen på Vibrandsøy og arbeidet er godt i gang med å bygge villaen om til DNTs mest bynære turistforeningshytte med 25 overnattingsplasser. Med stor dugnadsinnsats er uthuset klar med overnatting og nå videreføres arbeidet med hovedhuset.