Kjør for livet

Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter “Kjør for livet” i to prosjekter. Kjør for livet har siden 2009 drevet flere program for å inkludere og aktivisere ungdom. Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge som faller utenfor tradisjonelle aktiviteter. Organisasjonen samarbeider med kommuner og private. I prosjektet blir ungdommene sett og aktivisert gjennom 48 samlinger pr år, der de får oppleve mestring, trygghet og tilhørighet. Ungdommene setter pris på tydelige rammer og gjennom aktivitetene gir dette gode resultater.

Klubb#16 Randaberg er et samarbeid med Randaberg, Sola og Stavanger kommune.

Klubb#17 Strand er et samarbeid med Strand, Hjelmeland og Forsand kommune.

Ker kan du lese mer om Kjør for livet