Foto fra UKM Magne Skagen

Kultur

Vi støtter prosjekter som bidrar til at barn og unge kan være deltakende i ulike kulturaktiviteter. Videre prioriterer vi prosjekter som har fokus på inkludering og mangfold i kulturen.

  • Kulturarenaer
  • Kulturarrangementer
  • Utstyr