Oppvekstmiljø

Oppvekstmiljø

Vi støtter prosjekter som ivaretar det uorganiserte tilbudet til barn og unge i lokalmiljøet, som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser. Videre prosjekter som går på barn og unges muligheter til å utvikle egen kompetanse, innovasjon og ferdigheter innen ulike felt. Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre.

  • Møteplasser
  • Kompetansetiltak
  • Aktivitetsutstyr