Foto Ryfylke Friluftsråd

Lindøy

Vi støtter prosjektet om tilrettelegging av Lindøy for alle i regi av Ryfylke Friluftsråd. Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan bestående av alle kommunene i Ryfylke og på Nord- Jæren.

Lindøy har en mer enn hundre år gammel historie som barnevernsinstitusjon. Lindøy har et kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi. De siste 25 årene har Lindøy utviklet seg til å bli et flott sted for mange ulike friluftsaktiviteter. Målet er å etablere en universiell utforming på det meste på øya med å oppgradere stiene samt etablere nytt sanitetsanlegg.