Foto Sandnes Røde Kors

Samfunnsikkerhet

Vi støtter prosjekter som styrker det frivillige beredskapsarbeidet, samt tiltak som styrker befolkningens førstehjelps-og livredningskompetanse. Videre aktiviteter som har fokus på inkludering av alle i lokalmiljøet.

  • Utstyr til beredskap
  • Kompetansetiltak
  • Gode møteplasser