Foto Stavanger Turistforening

Turistforeningen

Vi støtter Stavanger Turistforening, DNT Sør, Haugesund Turistforening og Bergen Turlag med 6 millioner kr. Gaven består av et bidrag på 2 millioner kroner per år i 3 år til Prosjektet DNT X-Ung for ungdom mellom 12-16 år.

Dette er en gruppe som i mange tilfeller preges av inaktivitet og hvor «leken» foregår på sosiale medier og flate skjermer. Disse årene er veldig viktig i et barns oppvekst og en periode hvor mange faller fra de organiserte aktivitetene. X-Ung skal være en spennende og utfordrende brekkstang for å vippe ungdommen opp fra kjellerstuene, vekk fra skjermen og kjøpesentrene og inn i en verden av utfordrende og spennende utfordringer.

X-Ung skal engasjere ungdom som ikke er med eller har falt utenfor idretten og annen organisert aktivitet eller som ikke vil være med mor og far på tur. X-Ung skal hjelpe ungdom som trenger motiverende fysisk aktivitet samt være et inkluderende breddetilbud med utendørsaktiviteter for ethvert nivå, som kajakkpadling, klatring, GPS orientering, basecamp m.m

Turistforeningene vil tilby en unik kombinasjon av naturopplevelser, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Prioriterte grupper for X-Ung vil blant annet være barn av innvandrere samt  tilrettelegging av tilbud for ungdom med fysiske eller psykiske begrensninger. Stiftelsen er glad for å kunne være med på dette prosjektet som er i tråd med Stiftelsens intensjoner om å støtte opp om prosjekter som kommer barn og unge til gode og er med på å skape og utvikle gode lokalsamfunn.