Vi er her for frivilligheten og gleder oss til vi alle kan møtes igjen. Les mer her!
Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september. Prioriterte formål er friluftsliv, samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og FOR ALLE!

 

Valg til vår generalforsamling. Nå er det tid for valg til vår generalforsamling i perioden 16.mars til 0g med 30.mars Du som er kunde i SpareBank 1 SR-Bank og over 18 år kan avgi din stemme. Det skal i vår velges 19 medlemmer. Trykk her for å mer informasjon om valget og hvordan du kan stemme

 

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder

 

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Vi gir 10 millioner til smittevernutstyr og tiltak i forbindelse med Korona utbruddet!

Vi ønsker å bidra til dugnaden for å bekjempe Korona viruset.
Foreløpig er kr 5 millioner av midlene tildelt SUS og kommunehelsetjenesten på Nord Jæren. Pengene skal blant annet brukes til nødvendig utstyr som eksempelvis intensivrespiratorer, oksygenkonsentratorer og utstyr til desinfisering av ambulanser og sykestuer.
Resterende kr 5 millioner vil bli tildelt etter behov i dialog med helsevesenet, sykehus og frivillige beredskapsorganisasjoner i regionen. Stiftelsen håper gaven kan avhjelpe noe av behovet for nødvendig utstyr i denne utfordrende situasjonen.

Her kan du lese mer om gaven til Nord Jæren (ABO)!

Vi har tildelt til Haugesund Røde Kors Hjelpekorps 300 000 kr til beredskapstelt, som de kan bruke for å støtte kommunene i forbindelse ved koronautbruddet. Vi tildelte også 500 000 kr til kommunehelsetjenesten i Haugesund til smittevernutstyr. Det kommer i tillegg til 1.500.000 kr million som vi delte ut  til Haugesund sjukehus til bruk til smittevernutstyr som intensivrespiratorer.

Her kan du lese mer om gaven til Haugesund Sjukehus (ABO)!

Her kan du lese mer om gaven til Haugesund Røde Kors Hjelpekorps (ABO)!

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder

2956

GAVER TILDELT SIDEN 2012

345

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

595

GAVER TILDELT  I 2019

109

MILL KR TILDELT I 2019