Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Sør-Vestlandet. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen har sendt ut svar på mail fredag 13.mai til alle i forbindelse med vårens søknadsrunde. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september og mer informasjon om høstens prioriterte formål kommer i juni 2022.

4556

GAVER TILDELT SIDEN 2012

641

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

395

GAVER TILDELT  I 2022

97

MILL KR TILDELT I 2022