Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, tidligere Hordaland og Agder. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Høstens søknadsrunde er mellom 19.august og 19.september med prioriterte formål  friluftsliv, samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og FOR ALLE!

3908

GAVER TILDELT SIDEN 2012

488

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

306

GAVER TILDELT  I 2021

47

MILL KR TILDELT I 2021