Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Sør-Vestlandet. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars med prioriterte formål idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE! Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september med prioriterte formål friluftsliv, kompetanse, kultur og FOR ALLE! Du finner vår gavestrategi her.

Kom med forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Stemmeberettigede kunder i SpareBank 1 SR-Bank kan fremme forslag på kandidater i perioden 31.januar til og med 13.februar. I vår er det 6 medlemmer i Rogaland og Agder som er på valg! På denne siden kan du lese mer om valget og komme med ditt forslag på kandidat

Konferansen FOR ALLE!2023 er 2.februar 2023 på Clarion Energy i Stavanger. Her finner du mer informasjon om konferansen og påmelding til konferansen!

4861

GAVER TILDELT SIDEN 2012

701

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

700

GAVER TILDELT  I 2022

158

MILL KR TILDELT I 2022