Foto Forskerfabrikken

Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars.

Prioriterte formål er idrett og kultur. Søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsrunden.

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.