Foto Rogaland Røde Kors

Høstens søknadsrunde er avsluttet. Alle vil få svar i midten av november.

Neste søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars 2019 med prioriterte formål idrett og kultur. Her kan du lese mer om vår gavepolitikk!

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder.

2125

GAVER TILDELT SIDEN 2012

200

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

282

GAVER TILDELT  I 2018

37

MILL KR TILDELT I 2018