Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder
Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september. Prioriterte formål er friluftsliv, samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og FOR ALLE!

3332

GAVER TILDELT SIDEN 2012

396

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

376

GAVER TILDELT  I 2020

51

MILL KR TILDELT I 2020