Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Sør-Vestlandet. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Høstens søknadsrunde er avsluttet og alle vil få svar i midten av november. Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars med prioriterte formål idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE! Du finner vår gavestrategi her.

4556

GAVER TILDELT SIDEN 2012

641

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

395

GAVER TILDELT  I 2022

97

MILL KR TILDELT I 2022