Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

I 2020 tildelte vi 646 gaver for til sammen kr 116 millioner og vi tildelte vår største gave til UiS til medisinstudium på kr 40 millioner. Du kan lese mer om gavetildelingen her:

Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars 2021.Prioriterte formål er idrett, kultur, oppvekstmiljø og FOR ALLE!

3602

GAVER TILDELT SIDEN 2012

441

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

646

GAVER TILDELT  I 2020

116

MILL KR TILDELT I 2020