Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Rogaland, Hordaland og Agder. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Høstens søknadsrunde er stengt og aller søkere vil får svar i midten av november. Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars 2021.

3332

GAVER TILDELT SIDEN 2012

396

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

376

GAVER TILDELT  I 2020

51

MILL KR TILDELT I 2020