Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og nyskapning i regionen

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i Sør-Vestlandet. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Vårens søknadsrunde er fra 19. februar til 19. mars med prioriterte formål idrett, oppvekstmiljø og FOR ALLE! Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september med prioriterte formål friluftsliv, kompetanse, kultur og FOR ALLE! Du finner vår gavestrategi her.

5319

GAVER TILDELT SIDEN 2012

786

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

458

GAVER TILDELT  I 2023

85,3

MILL KR TILDELT I 2023