Klatring

Vi samarbeider nå med 22 kommuner om klatreinstallasjoner.

Stavanger kommune, Sandnes kommune, Haugesund kommune, Egersund kommune, Kristiansand kommune og Tysvær kommune har nå ferdigstilt sine klatreinstallasjoner. Stiftelsen er i dialog med 16 nye kommuner, og flere nye klatreinstallasjoner er på vei.

Vi støtter Gründerhub-prisen og Gründerhub- premien som er for deltakere i Gründerhub årlig med 700.000 kr.

Gründerhub er et gratis oppstartsprogram på fire måneder for gründere med store ideer og internasjonalt perspektiv. Programmet er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank og drives av ledende miljøer på området.

Folkepulsen

Vi støtter Rogaland Idrettskrets sitt prosjekt Folkepulsen.

Folkepulsen ble etablert i 2009 og er et bidrag for å bedre folkehelsa i Rogaland. Målgruppene er våre nye landsmenn og kvinner, funksjonshemmede og inaktive barn, ungdom og voksne. Målet er økt fysisk aktivitet,integrering og inkludering.

Basketball coach

Vi støtter baskettballklubben Bergen Elite sitt prosjekt "Easy Basket for alle".

Bergen Elite starter nå opp prosjektet «Easy Basket for alle».Pilotprosjektet handler om å øke kompetansen til lærere slik at de kan drive ballaktivitet for elever i skoletiden. Basketball blir en del av verktøyet.

Vi støtter nå samarbeidsprosjektet mellom Funn i Hafrsfjord og Stavanger Maritime Museum med 1 million kr.

Foreningen Funn i Hafrsfjord ble dannet i 2015 av en gruppe entusiaster som ønsket å bidra med kunnskap og kompetanse for å finne det spesifikke slagstedet på Hafrsfjord.

Vi støtter Ryfylke Friluftsråd med over 1 million kr for tilrettelegging på Lindøy.

Ryfylke Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av alle kommunene i Ryfylke og på Nord-Jæren.

Stavanger Turistforening

Vi har støttet Stavanger Turistforening, DNT Sør, Haugesund Turistforening og Bergen Turlag med over 25 millioner kr til ulike prosjekter.

Prosjekter som er med på å tilrettelegge for gode friluftsopplevelser for alle er en viktig del av vår kulturarv.

Vi støtter Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder med 1.500.000 kr til prosjektet “Ferie For Alle”.

Prosjektet er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende.

Kjør for livet

Vi støtter “Kjør for livet” i to prosjekter.

Kjør for livet har siden 2009 drevet flere program for å inkludere og aktivisere ungdom. Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge som faller utenfor tradisjonelle aktiviteter.

Forskerfabrikken

Vi støtter Forskerfabrikken med 480.000 kr til deres etterutdanningsprosjekt i barnehagen.

Tidlig innsats er viktig for å gi barn de beste forutsetninger. Forskerfabrikken skal kurse barnehagepersonell i 2 ulike sesongbaserte kurs for 10 ulike barnehager i Sør- Vestlandet.

Vi støtter det innledende forprosjektet til det tverrfaglige forskningsprosjektet “Hafrsfjord 872”.

Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres som et samarbeid mellom Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger, Museum Stavanger, HF fakultetet, Universitetet i Stavanger samt Jærmuseet.

Vi støtter oppgradering av Vibrandsøy til overnattingsted og flokehyttene på Ryvarden

Haugesund Turistforening har overtatt området Vibrandsøy og vil tilrettelegge området for allmenn ferdsel. Uthuset er nå klart til overnatting og arbeidet med hovedhuset er startet.