Gaveprosjekter

Sparebankstiftelsen SR-Bank ønsker å engasjere frivillige lag og organisasjoner til å utvikle gode prosjekter for barn og unge i Sør-Vestlandet. Vi ser etter prosjekter som kommer mange til gode, og som utløser betydelig egeninnsats. Her presenterer vi noen av prosjektene vi har gitt støtte til.