Klatring

Vi samarbeider nå med 26 kommuner om klatreinstallasjoner.

Vi har inviterte til samarbeid om 32 klatreinstallasjoner i regionen. Mange er nå ferdigstilt, mens flere er på vei. Gode møteplasser i lokalmiljøet er viktig både for å skape trygge lokalsamfunn.

Vi støtter Gründerhub-prisen og Gründerhub- premien som er for deltakere i Gründerhub årlig med 700.000 kr.

Gründerhub er et gratis oppstartsprogram på fire måneder for gründere med store ideer og internasjonalt perspektiv. Programmet er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank og drives av ledende miljøer på området.

Vi støtter Stavanger kunstmuseum sitt nye barneverksted og utstillingsrom NONA.

NONA er et rom for utforskning og undring for barn og unge i Stavanger kunstmuseum. Barneverkstedet legger til rette for ulike kreative aktiviteter.

Basketball coach

Vi støtter baskettballklubben Bergen Elite sitt prosjekt "Easy Basket for alle".

Bergen Elite starter nå opp prosjektet «Easy Basket for alle».Pilotprosjektet handler om å øke kompetansen til lærere slik at de kan drive ballaktivitet for elever i skoletiden. Basketball blir en del av verktøyet.

Vi støtter NHF Sørvest sitt prosjekt Fargerik Håndball.

Målet med Fargerik Håndball er å fange opp de som vanligvis faller utenfor idretten. Satsingen må være lokalt i nærmiljøet, inkluderende og med lav terskel for deltakelse. Tilbudet er knyttet opp til ulike barneskoler i Agder og Rogaland.

Vi støtter ulike ordninger som låner ut sports-og friluftsutstyr

BUA Mandal og BUA Stord er noen av ordningene vi har gitt støtte til.

Stavanger Turistforening

Vi har støttet Stavanger Turistforening, DNT Sør, Haugesund Turistforening og Bergen Turlag med over 25 millioner kr til ulike prosjekter.

Prosjekter som er med på å tilrettelegge for gode friluftsopplevelser for alle er en viktig del av vår kulturarv.

Vi støtter Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder med 1.500.000 kr til prosjektet “Ferie For Alle”.

Prosjektet er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende.

Kjør for livet

Vi støtter “Kjør for livet” i to prosjekter.

Kjør for livet har siden 2009 drevet flere program for å inkludere og aktivisere ungdom. Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge som faller utenfor tradisjonelle aktiviteter.

Forskerfabrikken

Vi støtter Forskerfabrikken med 480.000 kr til deres etterutdanningsprosjekt i barnehagen.

Tidlig innsats er viktig for å gi barn de beste forutsetninger. Forskerfabrikken skal kurse barnehagepersonell i 2 ulike sesongbaserte kurs for 10 ulike barnehager i Sør- Vestlandet.

Vi støtter det innledende forprosjektet til det tverrfaglige forskningsprosjektet “Hafrsfjord 872”.

Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres som et samarbeid mellom Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger, Museum Stavanger, HF fakultetet, Universitetet i Stavanger samt Jærmuseet.

Vi støtter oppgradering av Vibrandsøy til overnattingsted og flokehyttene på Ryvarden

Haugesund Turistforening har overtatt området Vibrandsøy og vil tilrettelegge området for allmenn ferdsel. Uthuset er nå klart til overnatting og arbeidet med hovedhuset er startet.