Vi inviterer nå inn alle kommunene i Rogaland til å få en Dagsturhytte!

Sparebankenstiftelsen SR-Bank og Rogaland fylkeskommmune er godt i gang med å tilrettelegge for etableringen av dagsturhytter i Rogaland. Nå inviteres alle kommunene i Rogaland til å bli med i prosjektet som gjennom et spleiselag kan gi hver kommune sin egen dagsturhytte.

Vi støtter talentstiftelsen G9alt med 5 millioner kr til utdeling av stipender til unge talenter i regionen!

Unge talenter mellom 16 og 25 år kan hvert år søke om stipender. Skape du glede? rekorder? Rytme i rockefoten? Eller kanskje skaper du noe helt nytt? Les mer om muligheten du har til å søke!

Vi støtter NFF Rogaland med totalt kr 4 millioner som er til miljøtiltak mot gummigranulat

Vi samarbeider med NFF Rogaland om tiltak rettet mot gummigranulat på eksisterende kunstgressbaner i regionen.

Klatring

Vi samarbeider nå med 26 kommuner om klatreinstallasjoner.

Vi har inviterte til samarbeid om 32 klatreinstallasjoner i regionen. Mange er nå ferdigstilt, mens flere er på vei. Gode møteplasser i lokalmiljøet er viktig både for å skape trygge lokalsamfunn.

Vi støtter Gründerhub-prisen og Gründerhub- premien som er for deltakere i Gründerhub årlig med 700.000 kr.

Gründerhub er et gratis oppstartsprogram på fire måneder for gründere med store ideer og internasjonalt perspektiv. Programmet er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank og drives av ledende miljøer på området.

Vi støtter Stavanger kunstmuseum sitt nye barneverksted og utstillingsrom NONA.

NONA er et rom for utforskning og undring for barn og unge i Stavanger kunstmuseum. Barneverkstedet legger til rette for ulike kreative aktiviteter.

Vi støtter prosjektet UngInvest Rogaland i regi av Rogaland fylkeskommune.

UngInvest Rogaland er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-21 år (24 år på sikt). Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv.

Vi støtter NHF Sørvest sitt prosjekt Fargerik Håndball.

Målet med Fargerik Håndball er å fange opp de som vanligvis faller utenfor idretten. Satsingen må være lokalt i nærmiljøet, inkluderende og med lav terskel for deltakelse. Tilbudet er knyttet opp til ulike barneskoler i Agder og Rogaland.

Vi støtter ulike ordninger som låner ut sports-og friluftsutstyr

BUA Mandal og BUA Stord er noen av ordningene vi har gitt støtte til.

Stavanger Turistforening

Vi har støttet Stavanger Turistforening, DNT Sør, Haugesund Turistforening og Bergen Turlag med over 25 millioner kr til ulike prosjekter.

Prosjekter som er med på å tilrettelegge for gode friluftsopplevelser for alle er en viktig del av vår kulturarv.

Vi har støtter Røde Kors i Rogaland, Hordaland, Vest- og Aust-Agder med 1.500.000 kr til prosjektet “Ferie For Alle”.

Prosjektet er et tilbud som skal sikre at barn fra familier med svak økonomi skal få mulighet til å reise på ferie sammen med sine foreldre, på lik linje med jevnaldrende.

Vi støtter Superlekene.

Idrettsglede for alle! Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for personer med nedsatt psykisk utviklingsevne. Superlekene arrangeres i Stavanger og på Haugalandet.

Vi støtter helsevesenet i Rogaland, Agder og Hordaland med smitterverntiltak i forbindelse med Koronautbruddet

Vi ønsker å bidra til godt smittervenutstyr til førstelinjetjenesten med 10 millioner kr.

Vi støtter det innledende forprosjektet til det tverrfaglige forskningsprosjektet “Hafrsfjord 872”.

Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som gjennomføres som et samarbeid mellom Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger, Museum Stavanger, HF fakultetet, Universitetet i Stavanger samt Jærmuseet.

Vi støtter oppgradering av Vibrandsøy til overnattingsted og flokehyttene på Ryvarden

Haugesund Turistforening har overtatt området Vibrandsøy og vil tilrettelegge området for allmenn ferdsel. Uthuset er nå klart til overnatting og arbeidet med hovedhuset er startet.