Stavanger Turistforening- Torkel Reinertsen

Kompetanseløft for DNTs turledere og kursholdere på Vestlandet 2024-2026

Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening og Bergen og Hordaland turlag får støtte til en storsatsing for ett kompetanseløft for DNTs turledere og kursholdere på Vestlandet. De tre turistforeningene har samarbeidet om prosjektet, både behovet for hvert område, hva slags kurs og koordineringen de neste tre årene. Vi har støttet kompetanseløftet med totalt 3 075 000 kr.

Prosjektet har nedslagsfelt Rogaland og Hordaland. En regional storsatsing vil gi gode synergier som flere tilgjengelige godkjente instruktører og kurs, økt kompetanse og sikkerhet på fjellet. Høyere krav til kompetanse og sikkerhet på turer, kurs og aktiviteter i regi av DNT har økt de siste årene. Det samme skjer i samfunnet ellers. Risikoreduserende tiltak er lovpålagt i alle virksomheter og frivillige organisasjoner er ikke unntatt fra loven. De må treffe tiltak innenfor rimelighetens grenser for å redusere sannsynligheten for alvorlige skader for deltakere og tiltak for å redusere skadeomfang hvis en skade på en av deltakerne skulle oppstå. Samlet sett tilbyr Haugesund, Stavanger og Bergen over 3000 turer, kurs og andre aktiviteter i året, og mange av disse turene avholdes i terreng uten mobildekning eller mulighet for å få rask bistand.

Stavanger Turistforening- Torkel Reinertsen
Vinterturlederkurs 2022 Foto: Stavanger Turistforening Torkel Reinertsen

Deltakelse i friluftslivet og i frivilligheten gir økt livskvalitet og bedre helse. De tre turistforeningen vil fortsette å gi deltakere trygge opplevelser i naturen, men ser at kravene til kompetanse spesielt i forbindelse med ferdsel på ski, og vann, samt krav til førstehjelp og livredningskompetanse har økt. Dette prosjektet er med å styrke kompetansen innen friluftsliv samt sikre god helse at turer kan gjennomføres.

DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Stavanger Turistforening, Bergen og Haugesund turlag vil sammen lage ett årshjul med kurs med mål om kompetanseløft for deres turledere og kursholdere over en tre års periode fra 2024-2026.

Graving av snøhule på vinterturlederkurs. Foto: Stavanger Turistforening- Torkel Reinertsen.

Aktuelle kurs som kommer;

• Utdanning av instruktører som kan holde NF førstehjelpskurs 8 timer og 16 timer

• Gjennomføring av NF førstehjelpskurs 16 timer

• Gjennomføring av NF dagskurs førstehjelp 8 timer

• Kurse frivillige i Våtkort livredning

• Videreutdanning av turledere i NF skredutdanning

• Kurse turledere til NPF aktivitetsleder kano/kajakk

Bilder fra ferskingkurs, fersking i friluft, med 1. klasse helse og oppvekst ved Godalen videregående skole. Instruktører er tvillingene Sjur og Liva Rage Aasvold (19) fra DNT ung Stavanger. Foto: Stavanger Turistforeningen John Petter Nordbø.

Stavanger turistforening visjon er: Naturopplevelser for livet! De jobber for at enda flere skal få muligheten til å oppleve friluftslivet og den flotte naturen vi har rundt oss. Enten du er ung eller gammel, helt fersk eller erfaren – vi har turer, aktiviteter, stier og hytter. Vårt mål er å tilrettelegge best mulig for flest mulig. Tilbud er en kulturarv, den er tuftet på tillit, frivillighet og delingsøkonomi.

Haugesund Turistforening (HT) er Haugalandets største friluftsorganisasjon. HT er en ideell organisasjon med formål om å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. HT har 11 hytte-lokasjoner med totalt 24 hyttebygninger med overnattingsmuligheter.

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med 32000 medlemmer. Deres mål er å få flest mulig ut på tur og tilgjengeliggjøre enkle friluftslivopplevelser i vestlandsnaturen til alle årstider fra kysten til høyfjellet. De har et turtilbud til alle aldre, erfarne og nybegynnere. De vil formidle og overføre erfaring og kompetanse på trygg og sporløs ferdsel i naturen til deltakere slik at de kan holde våre frilufts tradisjoner og nære forhold til naturen i hevd.