Søke om gave

Høstens søknadsrunde er fra 19. august til 19. september med prioriterte formål kultur, friluftsliv, kompetanse og For Alle.

Ta gjerne en titt på vår gavestrategi med beskrivelsen av de ulike formålene nede på siden. Vårens søknadsrunde er fra 19. februar til og med 19. mars med prioriterte formål er idrett, oppvekstmiljø og For Alle.

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden og du finner det lenger ned på denne siden! Utgifter til prosjektet (faktura/utlegg) før tildeling av gave blir ikke honorert.

Gavetildelingene er muliggjort ved at kundene i SpareBank 1 SR-Bank ASA bidrar til bankens overskudd. Stiftelsen får hvert år en betydelig del av bankens overskudd som vi kan dele ut til gode formål i regionen. Gavene tildeles til små og store aktiviteter som bidrar til at vår region til et enda bedre sted å bo og arbeide. Vi deler ut gaver i Sør-Vestlandet ( prioriterte områder er fra Arendal kommune og til Alver kommune i Agder, Rogaland og tidligere Hordaland).

6316

GAVER TILDELT SIDEN 2012

974,7

MILL KR TILDELT  SIDEN 2012

561

GAVER TILDELT  I 2024

97,7

MILL KR TILDELT I 2024

Logg inn for utbetaling av gaven

Stiftelsen har ferieavvikling fra fredag 28. juni kl 12.00 og frem til mandag 29. juli og det er ikke utbetaling av gaver denne perioden.

Om Stiftelsen

Gavestrategi

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i Sør-Vestlandet. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. I tillegg identifiserer Stiftelsen enkeltprosjekter på Østlandet.

Overordnet målsetting

I tråd med FNs bærekraftsmål #11 om bærekraftig nyere og lokalsamfunn vil Stiftelsen prioritere prosjekter som bidrar til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Stiftelsen vil arbeid for å fremme tiltak for gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Oppvekstmiljø er overordnet prioritert område for Stiftelsen. Stiftelsen prioriterte formål idrett, kultur, kompetanse, friluftsliv og For Alle er viktige komponenter for gode lokalsamfunn og bedre oppvekstvilkår.

I arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn vektlegges betydning av samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor for å skape prosjekter for varig endring for spesielt barn og unge.

Gavene skal støtte opp om Stiftelsens visjon «Sammen skaper vi gode lokalsamfunn. Gavetildelingene skal prioritere prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønske i forlengelsen av dette prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Stiftelsen vurderer søknader og gavetildelinger opp mot FNs bærekraftsmål med særlig fokus på bærekraftsmålene #3 God helse, # 4 God utdanning, # Anstendig arbeid og økonomisk vekst, #9 Innovasjon og infrastruktur,#10 Mindre ulikheter, # 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn ,# 13 Stoppe klimaendringene og #Samarbeid for å nå målene.

Tildelingskriterier:

Ved vurdering av søknad og utvelgelse av prosjekter vektlegger Stiftelsen:

 • at gavene bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og unge.
 • tydelige prosjekter som kommer mange til gode.
 • at gavetildelingen bidrar til lokalt engasjement og utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre.
 • at gavene kan inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet og ha varig verdi.
 • at prosjektene er bærekraftige uten Stiftelsen over tid.
 • hvilke prosjekter som har størst effekt i forhold til Stiftelsens formål/verdier. hvilken effekt tiltakene skal ha på målgruppe.

Prioriterte formål og søknadsrunden

Stiftelsen har seks prioriter gaveområder og ved hver søknadsrunde blir noen av formålene prioritert. Prioriterte gaveområder er oppvekstmiljø, For Alle, idrett, kultur, friluftsliv og kompetanse. Du kan lese mer om de ulike formålene på egen side. Her kommer du til siden formål!

Stiftelsen identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettsiden i de ordinære søknadsrundene.

Søknadsrunder og krav

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer. Muligheten for å søke om gave på Stiftelsens nettside lyses ut to ganger per år. Søknadsrundene skjer via Stiftelsens hjemmeside. Søknadsrundene blir synliggjort gjennom sosiale medier hos Stiftelsen og SpareBank 1 SR-Bank.

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger kun ute i søknadsperioden lenger nede på siden. Hvis du ønsker å se søknadsskjemaet: her kan du se nærmere på de ulike postene på søknadsskjemaet!

Det gis ikke gaver til:

 • Offentlige kjerneoppgaver
 • Uteområdet barnehager/skoler
 • Ordinær drift herunder husleie og lønn
 • Aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
 • Enkeltpersoner
 • Naturlige sponsorobjekter (drakter, arena med reklame o.l.)
 • Vellag der det ikke er samfunnsmessig nytte utover egne boenheter.
 • Prosjekter som er påbegynt før tildeling. (tildeling i midten av mai og i midten av november). Utgifter til prosjektet (faktura/utlegg) før tildeling av gave blir ikke honorert.
 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
 • Jubileer og jubileumsbøker
 • Øvrige områder som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.
 • Gaver utenfor Stiftelsens geografiske nedslagsfelt i Sør-Vestlandet, utenom enkelt prosjekter identifisert på Østlandet.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke?

Kun søkere fra regionene Agder, Hordaland og Rogaland kan søke om gaver fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Søknaden må komme innenfor prioriterte formål for å komme i betraktning. Oversikt over prioriterte formål

Hva kan jeg søke på ?

Gavepolitikken til Stiftelsen ligger til grunn for gavetildelingen med tildelingskriterier. Her er linken til Gavepolitikken

Når får jeg svar på søknaden?

Søkere på høstens runde får svar i slutten av november, og søkere på vårens runde får svar i slutten av mai. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Kan jeg søke utenom søknadsfrist?

Nei. Søknader sendes i forbindelse med søknadsfrister, og søknadsskjemaet på Stiftelsens nettside skal benyttes ved innsendelse av søknader. Det er to søknadsrunder i året.  Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september.

Kan jeg ikke fylle ut feltet med navn på søker selv?

På søknadsskjemaet er det muligheter å legge ved vedlegg. Stiftelsen tar kontakt med gavesøker dersom det er behov for mer informasjon enn hva som fremkommer i søknadsteksten.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsiden vår, skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen kommer til den oppgitte e-posten på søknadsskjemaet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt eller at svaret er blitt sortert under søppelpost (spam) i innboksen hos deg. Hvis du ikke finner en bekreftelse på mottatt søknad, bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel per e-post til post@stiftelsensrbank.no slik at vi kan sjekke hvorvidt søknaden har kommet inn eller ei.

Mulighet for merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner?

Frivillige organisasjoner eller andre som driver med frivillig arbeid og betaler merverdiavgift, kan søke om momskompensasjon. Ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av lotteri- og stiftelsestilsynet: Link til lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvordan får jeg utbetaling av tildelt gave?

Hvis din organisasjon har fått tildelt gave, må dere laste opp dokumentasjon før gaven blir utbetalt. Dere skal ha mottatt en egen mail med brukernavn og passord samtidig med tildelingsbrevet som benyttes for innlogging. Deretter laster dere opp kvittering/dokumentasjon som Stiftelsen kontrollerer før utbetaling. Stiftelsen tar kontakt hvis det er spørsmål vedrørende opplastet dokumentasjon. Husk at Stiftelsen betaler gaven ut i en engang hvis det ikke er gjort en annen avtale.

Utbetaling av gave

Sparebankstiftelsen SR-Bank har et elektronisk utbetalingssystem for gaver. Gavemottakere får tilsendt brukernavn og passord i en egen mail samtidig med tildelingsbrevet til oppført mailadresse i søknaden. Gavemottakerne vil ved innlogging få muligheter til å laste opp dokumentasjon ( faktura/rapporter/bilder  og vil få oversikt over sin gave. Kunderådene logger seg inn på lenken til venstre.

Har du behov for logoen vår ?

Hvis du trenger logoen i et annet format, ta kontakt med oss på post@stiftelsensrbank.no