Konferansen FOR ALLE!2024!

Sparebankstiftelsen SR-Bank inviterer dere til konferansen FOR ALLE! 2024 onsdag 24. og torsdag 25. januar 2024 på Clarion Hotel Energy Stavanger. Påmelding er nå åpnet- se under! Nå gjelder det å sikre deg plasser! Nettverksdagen og nettverksmiddagen 24. januar er fulltegnet og kun 100 ledige plasser på konferansen FOR ALLE! torsdag 25. januar!

Stiftelsen inviterer til den femte FOR ALLE! konferansen 2024 som nå utvides med en ekstra nettverksdag, og den går av stabelen onsdag 24. januar. Det vil være 300 fysiske plasser til konferansedagen og det vil være 100 fysiske plasser til nettverksdagen!

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet på forskjellige måter. Det gjør vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank noe med. Det er mange dyktige miljøer som vil hjelpe barna. Derfor samler vi de gode kreftene for å gjøre løft i fellesskap for varige endringer. FOR ALLE! handler om at vi må samarbeide på tvers av organisasjoner. For samarbeid gir gevinster. FOR ALLE! skaper felles løft for de barna som trenger det mest. 

Konferansen og tilhørende lokale samlinger har hittil resultert i tildelte prosjekter på drøye 90 millioner kroner som inkluderer også store koordinerende prosjekter og løft, og det er igangsatt et forskningsprosjekt i regi av FAFO, NORCE og UiB.

Velkommen

Velkomment til konferansen FOR ALLE! 24.-25 januar på Clarion Hotel Energy i Stavanger! Her treffes alle vi som brenner for og arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Deltakerne blir invitert til lokale workshop i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Program

Nettverksdag 24. januar 2024! Velkommen til et variert program med spennende foredrag, workshops og diskusjoner som vil gi dere verdifull innsikt og muligheten til å lære av – HVERANDRE! Link mer informasjon og til programmet nettverksdag

Konferansedag 25. januar 2024! Velkommen til et variert program der det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Link til programmet konferansedagen

Påmelding

Nå gjelder det å sikre deg plasser! Nettverksdagen og nettverksmiddagen 24. januar er fulltegnet og kun 100 ledige plasser på konferansen FOR ALLE! torsdag 25. januar! Vil du at en av disse plassene skal bli dine? Da bør du sikre deg en plass nå. For å melde deg på konferansen FOR ALLE! og eventuelt booke hotellrom, går du inn her. Velkommen til FOR ALLE! konferansen 2024.

Her er påmeldingslinken til både nettverksdagen og konferansedagen!

Per Henrik Hanssen enhetsleder Bergen Røde og spør om Tør du å være til stede?

Konferansen FOR ALLE!2023

Stiftelsen inviterte til sin fjerde konferanse FOR ALLE! i 2023. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2022

Stiftelsen inviterte til sin tredje konferanse FOR ALLE! i 2022. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2021

Stiftelsen inviterte til sin andre konferanse FOR ALLE! i 2021. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2020

Stiftelsen hadde sin første konferanse FOR ALLE! i 2020. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og hva slags prosjekter som kom i etterkant finner du informasjon her: