Konferansen FOR ALLE!

Du møter disse på konferansen FOR ALLE! 2021.

FOR ALLE! Økonomisk utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank  har gleden av å ønske velkommen til konferansen FOR ALLE! på Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger, fysisk tilstedeværelse eller digitalt via streaming,
onsdag 3. februar 2021, kl. 09:00 – 15:00.

Vi fortsetter arbeidet fra FOR ALLE! 2020 og har gleden av å invitere til ny konferanse for å gjøre ytterligere felles løft for barn og unge som lever med lavinntektsutfordringer. Deltakerne på konferansen vil også i år bli invitert til workshops (fysisk eller digitalt) i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen.

Målet med konferansen er å få delt forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer. SAMMEN gjør vi en enda større forskjell for de barna som trenger det mest. Sparebankstiftelsen SR-Bank har satt av 100 millioner kroner til gaver i 2021 og tiltak som omhandler barn og unge er prioritert satsing.

Vi har plass til 100 deltakere på konferansedagen. Du kan delta på konferansen via streaming om du ikke ønsker å delta fysisk eller om du ikke får plass. Streaming vil også bli alternativet for alle deltakere om smittevernhensyn medfører at vi ikke kan samle 100 personer til arrangementet.

Vi oppfordrer lag, organisasjoner og avdelinger i fylker og kommuner til å gjøre dagen til en personalsamling. Meld dere på til streaming og bli med på kunnskapsdelingen!

Påmelding: Send e-post til konferanse@stiftelsensrbank.no med navn, organisasjon og telefonnummer, og skriv om du vil delta fysisk (plassbegrensning) eller digitalt. Det er ingen egenandel for deltakelse.

Program onsdag 3. februar 2020, 09:00 – 15:00

08:30               Ankomst

09:00               Åpning med Hilde Selvikvåg
Hilde Selvikvåg har på kort tid oppnådd stor suksess med Spellemannsnominasjon av debutalbumet, «Slepp meg fri» (2015) og det fengende andrealbumet, «Fanga heile verden» (2018), hvor over halvparten av låtene ble radiolistet. Med poplåter som «Karusell», «Indie» og «Fryd» har hun sneket seg inn i manges hjerter og vist at hun er en unik artist og låtskriver som våger å gå sine egne veier. Ektefølt og nært formidler hun tekstene sine på klingende jærdialekt.

09:10              Sammen skaper vi verdier
Tor Dahle, daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank

09:20              Felles målrettet innsats for barn og unge
Deltakerne på konferansen FOR ALLE! 2020 identifiserte koordinering og samarbeid mellom organisasjoner som det viktigste tiltaksområdet for å gjøre et løft for barn og unge som lever med lavinntektsutfordringer. I tillegg ble transportbehov løftet frem. Sparebankstiftelsen SR-Bank har delt ut 15 millioner kroner til prosjekter i forlengelsen av konferansen FOR ALLE! 2020 og det er igangsatt store samarbeidsprosjekt.

10:20              Kaffepause

10:30              Hvordan kan vi integrere forskning med gode tiltak for barn fra lavinntektsfamilier?
Henrik Daae Zachirsson, professor ved Universitetet i Oslo
Henrik Daae Zachirsson forsker på betydningen av fattigdom, og av barnehage, for barns utvikling. Han er prosjektleder for et EU/ERC-finansiert forskningsprosjekt om disse temaene.

11:00              Levekårutsatte barn og unge: Hverdagsliv, konsekvenser og mulige veier til endring. Karin Gustavsen, Samfunnsviter
Karin Gustavsen er sosiolog, sosionom og førstelektor. Hun har lang erfaring fra samfunnsforskning, ledelse, prosjektledelse, fagledelse og utviklingsarbeider lokalt, regionalt og nasjonalt innen oppvekst og levekår. Karin er mye benyttet som veileder, foredragsholder, kronikør og skriver fagbøker.

11:30               Lunsjpause

12:30              Leo Ajkic: Et skråblikk på oppvekst og inkludering
Programleder og journalist Leo Ajkic er utnevnt som UNICEF Norges nyeste ambassadør. Ajkic er en av Norges viktigste profiler innenfor temaer som oppvekst, utenforskap og fordommer. Gjennom mange års engasjement har han vært en klar stemme for flyktninger og hvordan det er å vokse opp i Norge med en slik bakgrunn. Leo Ajkic kom til Norge fra Bosnia med familien i 1994 og har studert sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, og som reporter har han stadig rettet et skråblikk mot Norge sett fra innvandreres side. Leos ærlighet, direkte dialog og særegne evne til å formidle latter, varme og gjennomtenkte øyeblikk har samlet oss gjennom programmer som Leo og de utstøtteU-landslagetTypen TilLeos reise og Flukt. For sitt arbeid med Flukt vant Leo Fritt Ords Hederspris. Serien vant også beste dokumentarserie på Gullruten, og Leo vant prisen for beste mannlige programleder.

13:30               Kaffepause

 13:40              Knappe ressurser og barn og unges psykiske helse:
Hva vet vi om sammenhengene?
Tormod Bøe, Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen/seniorforsker ved RKBU Vest. Tormod Bøe forsker på sammenhengene mellom lav sosioøkonomisk status og psykisk helse hos barn og unge. Han har vært spesielt opptatt av å undersøke mekanismene som gjør at disse sammenhengene kan oppstå.

14:10              Når forskning møter hverdagen
Panelsamtale Henrik Daae Zachirsson, Karin Gustavsen, Tormod Bøe og prosjektledere for tiltak barn og unge som har mottatt gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

14:30              Hvordan søke om gavemidler?
Ellen Instefjord, gave -og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank

14:45              Veien videre: prosess workshops og prosjekter
Jannicke Haugan
, leder Prosjekt og Strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank

15:00              Takk for i dag!

Gaver konferansen FOR ALLE! 2020

Det var to områder som ble trukket frem under konferansen i 2020, koordinering av eksisterende aktivitetstilbud hos ulike organisasjoner og forbedring av transporttilbudet slik flere barn og unge kunne delta på aktiviteter. Vi hadde satt av kr 15 millioner til prosjekter som ble identifisert denne dagen og under påfølgende regionale workshop. Under er en oversikt over prosjektene som fikk støtte nå i 2020.

Stavanger kommune til foreldrenettverk og ressursgruppe 3 årig prosjekt tildelt kr 2.400.000

KFUM-KFUM Bergen koordinerer samarbeidsprosjekt med flere organisasjoner 3 årig prosjekt tildelt kr 2.400.000.

Haugesund Røde Kors koordinerer samarbeidsprosjekt med flere organisasjoner 3 årig prosjekt tildelt kr 2.050.000.

Kristiansand kommune koordinerer samarbeidsprosjekt med flere organisasjoner 3 årig prosjekt tildelt kr 2.000.000.

Kirkens Ungdomsprosjekt Kristiansand til oppfølging av risikoungdom 2 årig prosjekt tildelt kr 1.350.000 og tildelt minibuss kr 500.000

Bergen Røde Kors til elektrisk flerbruksbil og smittervernsutstyr tildelt kr 800.000.

Kirkens Bymisjon Haugalandet til delebuss kr 750.000.

Rogaland Idrettskrets til etablering av SMIL prosjektet tildelt kr 670.000.

Brodd Idrettslag til elektrisk minibuss tildelt kr 650.000.

Hå kommune til AlleMed, innsats barnehager tildelt kr 600.000.

Kirkens Bymisjon Haugalandet til delebuss kr 750.000.

Frelsesarmeen Bergen til elektrisk minibuss tildelt kr 480.000.

Forandringshuset til tilrettelegging av kontorfellesskap tildelt kr 250.000.

Kirkens Bymisjon Rogaland til inkluderingsdagene tildelt kr 100.000.

Alle deltakerne på konferansen FOR ALLE! 2020.

For Alle! 2020; Økonomisk utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank arrangerte for første gang konferansen FOR ALLE!  onsdag 29.januar 2020 med fokus på økonomisk utenforskap blant barn og unge. Denne konferansen ble arrangert med workshop og derfor valgte vi å sende ut personlige invitasjoner. Til konferansen satte vi 15 millioner kr til prosjekter identifisert den dagen. Nå deler vi ut de første 9 millioner kr til tiltak knyttet til barn som lever med lavinntektsutfordringer. Vi vil presentere disse prosjektene med dere i løpet av våren på denne siden.

Her kan du se Program konferansen FOR ALLE! 29.01.2020

Stiftelsen har til alle deltakerne sendt en rapport fra workshop og med veien videre.

Fra konferansen:

-Målet med «FOR ALLE!» er å identifisere prosjekter som tas videre i samarbeid med kommunene i regionen – og frivillige organisasjoner. Vi har satt av 15 millioner kroner til prosjekter som utvikles denne dagen, og gleder oss til å vurdere alle initiativene som er kommet inn, forklarer Tor Dahle, daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

I dag har nærmere 90 nøkkelpersoner i kommuner og frivillige lag vært samlet til workshop. Hensikten er å utvikle prosjekter for å bekjempe stadig økende økonomiske forskjeller blant barn og unge.

– Å være fattig barn i Norge handler ikke om det å sammenligne seg med det de rikeste har, men å mangle det «vanlige» barn har, forklarer Kari Nessa Nordtun (Ap)

Ordføreren i Stavanger var en av deltakerne i «FOR ALLE!», som Sparebankstiftelsen SR-Bank kaller initiativet.

-Stavanger er den byen i Norge der ulikheten har økt raskest de siste årene. Et av ti barn lever i familier med lavinntekt. Det utgjør 3000 barn i byen vår, eller nesten 100 skoleklasser med unger. Har du tenkt på det, spør ordføreren.

Forskjellene øker fra 2011

-De økonomiske forskjellene økte betydelig i årene 2011 – 2018. Antallet unge uføre øker. Vi ser at de rike blir rikere, mens de med lav inntekt ligger flatt. Vi ser at flere lever alene og at antallet fattige innvandrere øker. Stavanger og Oslo er byene med størst ulikhet i inntekter, fortsetter Kari Nessa Nordtun.

Det er mange konsekvenser av store økonomiske forskjeller for barn og unge. Ensomhet, depresjon er en side. Frafall i skole og utdannelse en annen. Det er også klar sammenheng mellom vanskelig økonomi i barndom og arbeidsledighet som voksen.

-I dag har vi fått belyst hvordan barnefattigdom er – og konsekvensene av det – i et nettverk av mennesker som er avgjørende for å kunne løse utfordringene. Jeg håper at vi får brukt alle de 15 millionene vi har satt av. Menneskene vi har jobbet med i dag, vet hvor skoen trykker, sier Tor Dahle.

Deltakerne på «FOR ALLE!» kommer blant annet fra Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Storhaug Unlimited og UngInvest Rogaland, for å nevne noen.

Fakta:

  • Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 1. januar 2012.
  • Stiftelsen er største eier i SpareBank 1 SR-Bank og kan disponere sitt overskudd til allmennyttige formål.
  • Siden 2012 har stiftelsen tildelt organisasjoner og lag 2956 gaver – totalt 345 millioner kroner til prosjekter, hovedsakelig knyttet til barn og unges oppvekstvilkår.
  • I 2019 delte stiftelsen ut 109 millioner kroner til gode prosjekter i regionen.