Konferansen For Alle

Vi vil ha ALLE med.

Prosjekt Fargerik Håndball i regi av Norges Håndballforbund SørVest

For Alle! Økonomisk utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank arrangerer for første gang konferansen FOR ALLE! med fokus på økonomisk utenforskap barn og unge. Denne konferansen arrangeres med workshop og derfor har vi valgt å sende ut personlige invitasjoner. Vi vil ha åpen påmelding til konferansen 2021.

Onsdag 29.januar 2020, kl. 08:30  – 15:30, Clarion Hotel Stavanger

Sparebankstiftelsen SR-Bank har gleden av å invitere til årets løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge. Du som er invitert er leder av en organisasjon som arbeider med oppvekstmiljø, levekår og frivillighet. Sammen skal vi skape prosjekter for å redusere økonomisk utenforskap. Målet med dagen er å identifisere prosjekter som tas videre i samarbeid med aktører og som helt eller delvis finansieres av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Vi er allerede en vesentlig samfunnsaktør for sosial inkludering og har i tillegg satt av kr. 15 mill. til prosjekter initiert denne dagen! SAMMEN skal vi gjøre en enda større forskjell.

 

Program

FOR ALLE!
Velkommen til konferanse /workshop på Clarion Hotel Stavanger

08:30 Ankomst

09:00 Konferansestart

09:10 Sammen skaper vi verdier
Tor Dahle, daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank

09:20 «Samspill, ansvar og raushet» – et foredrag til inspirasjon og ettertanke Marco Elsafadi

page1image21509744

Marco Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er foredragsholder, toppidrettsutøver og ildsjel. I 1993

begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom. I løpet av tre år utvidet organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i både Oslo, Bergen og Stavanger.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

10:20 Kaffepause

10:35 Tema: Økonomisk utenforskap

Vi setter fokus på dagens situasjon. Innledere:

page2image21514064

Levekårssituasjon Stavanger kommune
Kari Nessa Nordtun
Ordfører, Stavanger kommune

page2image21519680

Relasjonell fattigdom
Ingunn Lyngset Holme
Daglig leder, Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) Kristiansand

page2image21512192

Snakk om fattigdom
Vibeche Furrebøe Levsen
Avd.leder Oppvekst og mangfold, Kirkens Bymisjon Bergen

page2image21512400

Sosial Puls
Thor Inge Sveinsvoll
Distriktssjef Røde Kors Rogaland med Flekkefjord by

page2image21512608

Økonomiske forskjeller blant unge i Rogaland: årsaker og ringvirkninger             Rune Thorkildsen Slettebak
Spesialrådgiver, Rogaland Fylkeskommune

11:30 Lunsjpause
12:30 Hva er utfordringene?

Første gruppesesjon: Identifisere og definere utfordringer og behov

13:00 Hva gjør vi?

Andre gruppesesjon: Identifisere løsninger – vi skaper prosjekter

13:45 Kaffepause

14:00 Vi løfter hverandres forslag

Tredje gruppesesjon. Fire rotasjoner hvor vi utfordrer og videreutvikler prosjektforslag.

15:00 Hva nå?
Ellen Instefjord, gave -og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank

15:30 Takk for i dag!

page2image21515728