Konferansen FOR ALLE!

Alle deltakerne på konferansen FOR ALLE! 2020.

For Alle! Økonomisk utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank arrangerte for første gang konferansen FOR ALLE!  onsdag 29.januar 2020 med fokus på økonomisk utenforskap blant barn og unge. Denne konferansen ble arrangert med workshop og derfor valgte vi å sende ut personlige invitasjoner. Til konferansen satte vi 15 millioner kr til prosjekter identifisert den dagen. Nå deler vi ut de første 9 millioner kr til tiltak knyttet til barn som lever med lavinntektsutfordringer. Vi vil presentere disse prosjektene med dere i løpet av våren på denne siden.

Her kan du se Program konferansen FOR ALLE! 29.01.2020

Stiftelsen har til alle deltakerne sendt en rapport fra workshop og med veien videre.

Fra konferansen:

-Målet med «FOR ALLE!» er å identifisere prosjekter som tas videre i samarbeid med kommunene i regionen – og frivillige organisasjoner. Vi har satt av 15 millioner kroner til prosjekter som utvikles denne dagen, og gleder oss til å vurdere alle initiativene som er kommet inn, forklarer Tor Dahle, daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

I dag har nærmere 90 nøkkelpersoner i kommuner og frivillige lag vært samlet til workshop. Hensikten er å utvikle prosjekter for å bekjempe stadig økende økonomiske forskjeller blant barn og unge.

– Å være fattig barn i Norge handler ikke om det å sammenligne seg med det de rikeste har, men å mangle det «vanlige» barn har, forklarer Kari Nessa Nordtun (Ap)

Ordføreren i Stavanger var en av deltakerne i «FOR ALLE!», som Sparebankstiftelsen SR-Bank kaller initiativet.

-Stavanger er den byen i Norge der ulikheten har økt raskest de siste årene. Et av ti barn lever i familier med lavinntekt. Det utgjør 3000 barn i byen vår, eller nesten 100 skoleklasser med unger. Har du tenkt på det, spør ordføreren.

Forskjellene øker fra 2011

-De økonomiske forskjellene økte betydelig i årene 2011 – 2018. Antallet unge uføre øker. Vi ser at de rike blir rikere, mens de med lav inntekt ligger flatt. Vi ser at flere lever alene og at antallet fattige innvandrere øker. Stavanger og Oslo er byene med størst ulikhet i inntekter, fortsetter Kari Nessa Nordtun.

Det er mange konsekvenser av store økonomiske forskjeller for barn og unge. Ensomhet, depresjon er en side. Frafall i skole og utdannelse en annen. Det er også klar sammenheng mellom vanskelig økonomi i barndom og arbeidsledighet som voksen.

-I dag har vi fått belyst hvordan barnefattigdom er – og konsekvensene av det – i et nettverk av mennesker som er avgjørende for å kunne løse utfordringene. Jeg håper at vi får brukt alle de 15 millionene vi har satt av. Menneskene vi har jobbet med i dag, vet hvor skoen trykker, sier Tor Dahle.

Deltakerne på «FOR ALLE!» kommer blant annet fra Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Storhaug Unlimited og UngInvest Rogaland, for å nevne noen.

Fakta:

  • Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert 1. januar 2012.
  • Stiftelsen er største eier i SpareBank 1 SR-Bank og kan disponere sitt overskudd til allmennyttige formål.
  • Siden 2012 har stiftelsen tildelt organisasjoner og lag 2956 gaver – totalt 345 millioner kroner til prosjekter, hovedsakelig knyttet til barn og unges oppvekstvilkår.
  • I 2019 delte stiftelsen ut 109 millioner kroner til gode prosjekter i regionen.