Konferansen FOR ALLE!

Stiftelsen inviterte til den femte FOR ALLE! konferansen 2024 torsdag 25. januar som ble utvidet med en ekstra nettverksdag, og den gikk av stabelen onsdag 24. januar. Det var var 300 fysiske plasser til konferansedagen og det var 100 fysiske plasser til nettverksdagenpå Clarion Hotel Energy Stavanger!

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet på forskjellige måter. Det gjør vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank noe med. Det er mange dyktige miljøer som vil hjelpe barna. Derfor samler vi de gode kreftene for å gjøre løft i fellesskap for varige endringer. FOR ALLE! handler om at vi må samarbeide på tvers av organisasjoner. For samarbeid gir gevinster. FOR ALLE! skaper felles løft for de barna som trenger det mest.

Her treffes alle vi som brenner for og arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Deltakerne blir invitert til lokale workshop i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Konferansen og tilhørende lokale samlinger har hittil resultert i tildelte prosjekter på drøye 115 millioner kroner som inkluderer også store koordinerende prosjekter og løft, og det er igangsatt et forskningsprosjekt i regi av FAFO, NORCE og UiB.

Velkommen til lokale FOR ALLE! – samlinger 2024.

I forlengelse av konferansen FOR ALLE! 2024 arrangeres det lokale samlinger i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. På disse samlingene kan det meldes på 1 deltaker per organisasjon. Er det større organisasjoner, kan det meldes på 1 deltaker per organisasjonsledd. Det er en aktiv samling hvor alle deltakere blir med i gruppearbeid og hvor 1 deltaker per gruppe bidrar i panel etterpå for oppsummering og diskusjon. Målet er nettverksbygging og prosjektidentifisering for å redusere økonomisk utenforskap. Påmelding er stengt.

Her er programmet for de lokale samlingene!

Konferansen FOR ALLE!2024

Stiftelsen inviterte til sin femte konferanse FOR ALLE! i 2024. Hvis du ønsker å vite mer om programmet, presentasjoner fra konferansen , går du på denne siden:

Per Henrik Hanssen enhetsleder Bergen Røde og spør om Tør du å være til stede?

Konferansen FOR ALLE!2023

Stiftelsen inviterte til sin fjerde konferanse FOR ALLE! i 2023. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2022

Stiftelsen inviterte til sin tredje konferanse FOR ALLE! i 2022. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2021

Stiftelsen inviterte til sin andre konferanse FOR ALLE! i 2021. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og se konferansen går du på denne siden:

Konferansen FOR ALLE!2020

Stiftelsen hadde sin første konferanse FOR ALLE! i 2020. Hvis du ønsker å vite mer om programmet og hva slags prosjekter som kom i etterkant finner du informasjon her: