Konferansen FOR ALLE!2024! 

Stiftelsen inviterer til den femte FOR ALLE! konferansen 2024 som nå utvides med en ekstra nettverksdag, og den går av stabelen onsdag 24. januar. Det vil være 300 fysiske plasser til konferansedagen og det vil være 100 fysiske plasser til nettverksdagen!

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet på forskjellige måter. Det gjør vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank noe med. Det er mange dyktige miljøer som vil hjelpe barna. Derfor samler vi de gode kreftene for å gjøre løft i fellesskap for varige endringer. FOR ALLE! handler om at vi må samarbeide på tvers av organisasjoner. For samarbeid gir gevinster. FOR ALLE! skaper felles løft for de barna som trenger det mest. 

Konferansen og tilhørende lokale samlinger har hittil resultert i tildelte prosjekter på drøye 115 millioner kroner som inkluderer også store koordinerende prosjekter og løft, og det er igangsatt et forskningsprosjekt i regi av FAFO, NORCE og UiB.

Gikk du glipp av nettverksdagen 24. januar og konferansen FOR ALLE! 2024 som ble arrangert 25. januar ? Under er programmene til begge dagene.

Velkommen

Velkomment til konferansen FOR ALLE! 24.-25 januar på Clarion Hotel Energy i Stavanger! Her treffes alle vi som brenner for og arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Deltakerne blir invitert til lokale workshop i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Program

Nettverksdag 24. januar 2024! Velkommen til et variert program med spennende foredrag, workshops og diskusjoner som vil gi dere verdifull innsikt og muligheten til å lære av – HVERANDRE! Link mer informasjon og til programmet nettverksdag

Konferansedag 25. januar 2024! Velkommen til et variert program der det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Link til programmet konferansedagen

Presentasjoner

Hvorfor er det store sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter? Og hva kan vi gjøre med det? Mari Rege, professor samfunnsøkonomi Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Trykk her for å link til Rapportoverlevering: Ekspertgruppe om barn i fattige familier

Forskning på FOR ALLE!: Hvilke typer prosjekter har størst potensial for å skape varige endringer?
Terje Olsen
, forskningsleder Fafo og Ingrid Kvestad, forsker I NORCE

Der gikk det skeis, gitt!
Jannicke Haugan
, leder Prosjekt og strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank

Identitet som samfunnsbygger! Roger Finjord

Naturen er en skattekiste!
Ellen Instefjord
, Gave- og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank

UTFAM – En metodikk for forebyggende
og terapeutisk arbeid med familier utendørs
Carina Ribe Fernee, seniorforsker og Vibeke Palucha, utendørsterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Kristiansand

Bygg kompetanse gjennom frivillig arbeid!
Er du en JA person som ønsker faglig påfyll?

Inger Tone Ødegård
, Strategidirektør Næringsforeningen i Stavanger –regionen

Det er ikke et alternativ å ikke bry seg Børre Lobekk, CEO Nordic Steel AS

Velkommen til lokale FOR ALLE! – samlinger 2024

Har du tanker om videreutvikling av konseptet FOR ALLE! konferanse? Send gjerne en e-post til konferanse@stiftelsensrbank.no

I forlengelse av konferansen FOR ALLE! 2024 arrangeres det lokale samlinger i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. På disse samlingene kan det meldes på 1 deltaker per organisasjon. Er det større organisasjoner, kan det meldes på 1 deltaker per organisasjonsledd. Det er en aktiv samling hvor alle deltakere blir med i gruppearbeid og hvor 1 deltaker per gruppe bidrar i panel etterpå for oppsummering og diskusjon. Målet er nettverksbygging og prosjektidentifisering for å redusere økonomisk utenforskap.

Her er programmet for de lokale samlingene!

Her er finner du påmeldingsskjemaet!

Bildegalleri konferansedagen!

Bildegalleri nettverksdag!