Gleding

Formål

Stiftelsen deler ut gaver til allmennyttige formål og vi identifiserer prosjekter for varig endring med fokus på barn og unge i tråd med FNs bærekraftsmål. Vi skal bidra til:

  • trygg og sikker oppvekst med like muligheter for alle
  • å utvikle kunnskap og ferdigheter i samfunnet
  • tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet
  • kulturaktiviteter og felles opplevelser
  • gode naturopplevelser og introdusere naturen som arena for fysisk aktivitet

Stiftelsens prioriterte gaveområder er innen oppvekstmiljø, For Alle, idrett, kultur, friluftsliv og kompetanse. Vi har to faste søknadsrunder i året der de prioriterte gaveområdene er fordelt.

I tråd med FNs bærekraftsmål #11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn vil Stiftelsen prioritere prosjekter som bidrar til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Stiftelsen vil arbeide for å fremme tiltak for gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Oppvekstmiljø er overordnet prioritert område for Stiftelsen.

I arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn vektlegges betydning av samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og offentlig sektor for å skape prosjekter for varig endring for spesielt barn og unge.  Stiftelsen vurderer søknader og gavetildelinger opp mot FNs bærekraftsmål, som i dag reflekterer de tre temaene økonomi, sosiale forhold samt klima og miljø, med særlig fokus på utvalgte bærekraftsmålene.

Stiftelsen vurderer søknader og gavetildelinger opp mot FNs bærekraftsmål, som i dag reflekterer de tre temaene økonomi, sosiale forhold samt klima og miljø.