Foto Åstveit Svømmeklubb
Foto Stavanger Turistforening

Vi støtter prosjekter som bidrar til at barn og unge er fysisk aktive i sine lokalmiljø. Vi ønsker at prosjektene skal inkludere flest mulig, og spesielt de som mangler tilbud. Videre er målet at prosjektene er åpne og tilgjengelige, samt inspirere til nytenkning og samarbeid.

  • Aktivitetsutstyr
  • Aktivitetstilbud
  • Anlegg