Idrett: Stiftelsen bidrar til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet for barn og unge.

Vi støtter prosjekter som legger til rett for fysisk aktivitet for barn og unge i sine lokalmiljø. Vi ønsker at prosjektene skal inkludere flest mulig, og spesielt de som mangler tilbud. Videre er målet at prosjektene er åpne og tilgjengelige, samt inspirerer til nytenkning og samarbeid.

  • Aktivitetsutstyr
  • Aktivitetstilbud
  • Anlegg
  • Kompetanse- og kunnskapsprosjekter