Kontakt

Sparebankstiftelsen SR-Bank
Postboks 82, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Domkirkeplassen 2
post@stiftelsensrbank.no

Daglig leder
Kjetil Skjæveland
Tlf.909 96 604
Kjetil.skjeveland@stiftelsensrbank.no

Gave- og kommunikasjonssjef
Ellen Berg Instefjord
Tlf. 414 02 730
ellen.instefjord@stiftelsensrbank.no

Administrasjonssjef
Marit Idsøe Refvem
Tlf.475 22 094
marit.refvem@stiftelsensrbank.no

Leder Prosjekt og strategi
Jannicke Haugan
Tlf. 992 46 749
Jannicke.haugan@stiftelsensrbank.no