Kultur: Stiftelsen bidrar til kulturaktiviteter og felles opplevelser

Vi støtter prosjekter som har fokus på inkludering og mangfold i kulturen, tiltak som formidler historier og viderefører tradisjoner.

  • Kulturarenaer
  • Kulturarrangementer
  • Utstyr
  • Kompetanse- og kunnskapsprosjekter