Oppvekstmiljø: Stiftelsen bidrar til trygg og sikker oppvekst med like muligheter for alle.

Vi støtter prosjekter som ivaretar tilbudet til barn og unge i lokalmiljøet, som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser. Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å inkludere grupper som ikke er på lik linje med andre.

  • Møteplasser
  • Kompetanse- og kunnskapsprosjekter
  • Aktivitetsutstyr