Kompetanse: Stiftelsen bidrar til å utvikle kunnskap og ferdigheter

Vi støtter prosjekter som bidrar til innovasjon og bærekraftig næringsutvikling og som bidrar til at vi har en attraktiv bo-og arbeidsregion. Vi arbeider for økt kunnskap om levekår. Stiftelsen støtter prosjekter som stimulerer til deling av kompetanse på tvers av organisasjoner og som gir økt kunnskap om effekt av tiltak.

  • Forskningsprosjekter er unntaksvis og kun der Stiftelsen har vært involvert i identifiseringsprosessen.
  • Ikke etableringsstøtte.