Foto KFUM KFUK Speiderne 25.Stavanger

Friluftsliv: Stiftelsen bidrar til gode naturopplevelser og introdusere naturen som arena for fysisk aktivitet

Vi støtter prosjekter som bidrar til økt aktivitet i naturen, tilrettelegger for ferdsel og gir økte naturkunnskaper. Vi støtter prosjekt som styrker beredskapsarbeidet.

  • Møteplasser
  • Utstyr
  • Turstier
  • Kompetanse- og kunnskapsprosjekter