Konferansen FOR ALLE!2023! 

Dyrtid. Når prisene er høye og stiger unormalt mye. Du tenker deg gjerne en ekstra gang før du legger noe i handlevognen. Hvor lenge du står i dusjen, eller hvor varmt du egentlig trenger å ha det inne. Dyrtid. Dette får konsekvenser! Særlig for de som har minst fra før, og mer enn noen gang må vi samarbeide på tvers av organisasjoner og sektorer for å hjelpe de familier, barn og unge som trenger oss aller mest.

En gang i året arrangerer Sparebankstiftelsen SR-Bank konferansen FOR ALLE! Konferansen samler aktører som brenner for og arbeider med å inkludere barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer. Målet er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi. Deltakerne blir invitert til lokale workshop i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand i etterkant av konferansen. Dette som tiltak for å styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner og konkretisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Gikk du glipp av konferansen FOR ALLE! 2023 som ble arrangert 2. februar eller vil se hele eller deler på nytt? Det går helt fint, for ved å klikke på videoen under kan du se konferansen i sin helhet med unntak av Peder Kjøs sitt innlegg og HER er programmet!

❤

Har du tanker om videreutvikling av konseptet FOR ALLE! konferanse? Send gjerne en e-post til konferanse@stiftelsensrbank.no

Sparebankstiftelsen SR-Bank har delt ut over 90 millioner kroner til prosjekter identifisert i forlengelse av FOR ALLE! – konferansene og til FOR ALLE! aktivitetsstøtte. Dette er et vesentlig samfunnsbidrag for å sikre inkluderingstiltak for sårbare barn og unge. Stiftelsen er en aktiv utviklingspartner og samfunnsaktør for å skape gode lokalsamfunn. Særlig arbeider vi for samarbeid på tvers av sektorer og organisasjoner for å se all innsats i en sammenheng slik at vi sammen kan hjelpe enda flere. For å få mer kunnskap om potensiell effekt av tiltak har vi også igangsatt forskningsprosjekt på FOR ALLE! – satsingen.

❤

Film og bildegalleri fra konferansedagen!

LOKALE SAMLINGER: koordinert innsats om større løft!

Sett i kalender lokal samling allerede nå. Det er i utgangspunktet 1 deltaker per organisasjon såfremt det ikke er organisasjoner bestående av flere avdelinger som f.eks kommuner. Påmelding sendes til konferanse@stiftelsensrbank.no

  • Tirsdag 14. februar Kristiansand, kl. 9- 12
  • Onsdag 15. februar Stavanger, kl. 9- 12
  • Tirsdag 21. februar Bergen, kl. 9- 12
  • Onsdag 22. februar Haugesund, kl. 9- 12