Konferansen FOR ALLE!2021

FOR ALLE! 2021; Økonomisk utenforskap

Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt særlige løft for barn og unge som lever med konsekvenser av lavinntektsutfordringer.

Sparebankstiftelsen hadde igjen gleden av å invitere til konferansen FOR ALLE! 21. april 2021.
Gikk du glipp av konferansen: her kan du se konferansen i sin helhet med unntak av Leo Ajkic sitt bidrag.

Her ser du programmet til Konferansen FOR ALLE!2021

Målet med konferansen er å få delt forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer. SAMMEN gjør vi en enda større forskjell for de barna som trenger det mest. Sparebankstiftelsen SR-Bank har satt av 100 millioner kroner til gaver i 2021 og tiltak som omhandler barn og unge er prioritert satsing.

I forlengelsen av konferansen inviterer vi til lokale konkretiseringsseminarer:
Haugesund 20. mai kl. 10-12
Bergen 21. mai kl. 10-12
Stavanger 25. mai kl. 10-12
Kristiansand 26. mai kl. 10-12

Formålet med samlingene er tredelt:

1. Forskning
2. Tiltak for rekruttere og beholde barn og unge i fritidsaktiviteter, og ferietilbud
3. Andre tiltak organisasjonene vil løfte frem

Gaver konferansen FOR ALLE! 2021

I etterkant av konferansen ble det holdt lokale workshop. I løpet av høsten 2021 offentliggjøres prosjekter som kommer ut fra konferansen og de lokale workshopene.