Foto Stavanger Kajakklubb

Søke om gave

Sparebankstiftelsen SR-Bank er eier av 28,3% av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Utbytte fra banken på disse aksjene gjør at stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.
2361
GAVER TILDELT SIDEN 2012
236
MILL KR TILDELT SIDEN 2012
518
GAVER TILDELT I 2018
73
MILL KR TILDELT I 2018

Stiftelsen har sendt ut svar til alle høstens gavesøkere, vennligst sjekk e-mailen. Neste søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars 2019 med prioriterte formål idrett og kultur. Søknadsskjemaet ligger ute i søknadsperioden nede på denne siden. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland. Stiftelsen vil i sin utdeling av gaver ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Overordnet målsetting

Utdeling av gaver til allmennyttige formål skal skje i tråd med Stiftelsens visjon om “Sammen skaper vi verdier” samt Stiftelsens verdier “Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn”.
Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn. Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Stiftelsens gavepolitikk er basert på vedtektene § 1-2 og § 3-2. Retningslinjene for gavetildeling fastsettes av Stiftelsens generalforsamling.

Tildelingskriterier:

Stiftelsen velger ut aktuelle prosjekt blant søkere som har sendt søknad via Stiftelsens hjemmeside. Søknadsfrist to ganger per år. Stiftelsen kan i tillegg identifisere gode prosjekter utover de som søker via Stiftelsens nettside.
Stiftelsen ser etter tydelige prosjekter som kommer mange til gode. Prosjekter som utløser betydelig egeninnsats og støtte fra andre prioriteres.

Stiftelsen kan kanalisere en del av gavemidlene hvert år gjennom kunderådene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Kunderådene kan komme med anbefaling av breddegaver til prosjekter i regi av foreninger og lag i lokalmiljøene som har søkt via Stiftelsens nettside.

Før utbetaling av tildelte gaver, må vilkårene knyttet til tildelingen være oppfylt.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Prioriterte gaveformål

– Oppvektsmiljø
– Idrett
– Friluftsliv
– Samfunnssikkerhet
– Kultur
Ved hver utlysing kan noen av gaveformålene bli prioritert.

Det gis ikke gaver til:
  • Ordinær drift herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.
  • Prosjekter som  er påbegynt før søknad er mottatt.
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.
  • Jubileer og jubileumsbøker.
  • Øvrige område som faller utenfor gavepolitikken er nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak.

Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

For Alle

Neste søknadsmulighet er høsten 2019
Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi. Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga foresattes økonomi. Dette kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode oppvekstmiljø . Til nå har Stiftelsen delt ut til over 80 ulike organisasjoner for til sammen 2 300 000 kr.

FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor pga økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer-turneringer (egenandel) til disse barna.

Kriterier:

  • Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
  • Søkerne må avsette midlene til de som har behov og utarbeide retningslinjer for hvem som kan få midler.
  • Søkerne må ettersende kort rapport hva gaven har blitt benyttet til.
Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke?

Kun søkere fra regionene Agder, Hordaland og Rogaland kan søke om gaver fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Søknaden må komme innenfor prioriterte formål for å komme i betraktning. Oversikt over prioriterte formål

Hva kan jeg søke på ?

Gavepolitikken til Stiftelsen ligger til grunn for gavetildelingen med tildelingskriterier. Her er linken til Gavepolitikken

Når får jeg svar på søknaden?

Søkere på høstens runde får svar i slutten av november, og søkere på vårens runde får svar i slutten av mai. Stiftelsen gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader.

Kan jeg søke utenom søknadsfrist?

Nei. Søknader sendes i forbindelse med søknadsfrister, og søknadsskjemaet på Stiftelsens nettside skal benyttes ved innsendelse av søknader. Det er to søknadsrunder i året.  Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars. Høstens søknadsrunde er fra 19.august til 19.september.

Kan jeg ikke fylle ut feltet med navn på søker selv?

Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret. Når du fyller ut feltet med ditt organisasjonsnummer,lastes navn på søker automatisk opp. Du kan i feltet “Avdeling i organisasjonen” spesifiserer mer om søkeren.

Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet?

På søknadsskjemaet er det muligheter å legge ved vedlegg. Stiftelsen tar kontakt med gavesøker dersom det er behov for mer informasjon enn hva som fremkommer i søknadsteksten.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsiden vår, skal du motta en e-post med bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen kommer til den oppgitte e-posten på søknadsskjemaet.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt eller at svaret er blitt sortert under søppelpost (spam) i innboksen hos deg. Hvis du ikke finner en bekreftelse på mottatt søknad, bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel per e-post til post@stiftelsensrbank.no slik at vi kan sjekke hvorvidt søknaden har kommet inn eller ei.

Mulighet for merverdiavgiftkompensasjon for frivillige organisasjoner?

Frivillige organisasjoner eller andre som driver med frivillig arbeid og betaler merverdiavgift, kan søke om momskompensasjon. Ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av lotteri- og stiftelsestilsynet: Link til lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvordan får jeg utbetaling av tildelt gave?

Hvis din organisasjon har fått tildelt gave, må dere laste opp dokumentasjon før gaven blir utbetalt. Her finner du en Veiledning utbetaling av gave 

Utbetaling av gave

Sparebankstiftelsen SR-Bank har et elektronisk utbetalingssystem for gaver. Gavemottakere får tilsendt brukernavn og passord i en egen mail samtidig med tildelingsbrevet til oppført mailadresse i søknaden. Gavemottakerne vil ved innlogging få muligheter til å laste opp dokumentasjon, bekreftelse på bankkontonummer (kontoutskrift) og få oversikt over sin gave. Kunderådene logger seg inn på lenken til venstre.

Logo

Har du behov for logoen vår ?

Hvis du trenger logoen i et annet format, ta kontakt med oss på post@stiftelsensrbank.no