G9alt

Vi tildeler vår femte jubileumsgave på 10 millioner kr til Talenstiftelsen G9alt.Mange unge har ambisjonene, engasjementet, iveren og ydmykheten til å utvikle sitt talent. Talent er den delen av magefølelses som forteller deg at det er noe du har, kan og vil bidra med. Den magefølelsen, kombinert med evnen til å følge den. Evnen til å ta ambisjonene på alvor – og gi deg selv en sjanse til å lykkes. Vi vil bidra til du våger å drømme stort. Vi vil bidra til du våger å drømme stort

G9alt er et talentstipend for ungdom mellom 16 år og 25 år som har et talent i regionen Agder, Rogaland og Vestland..

SpareBank 1 SR-Bank etablerte i 1999 talentfondet G9alt. Siden 2000 har de delt ut over 17 millioner kroner til talentfull ungdom. I 2018 gikk Stiftelsen sammen med SpareBank 1 SR-Bank og etablerte stiftelsen G9alt Talentutvikling.Vi har støttet Talentstiftelsen G9alt med 5 millioner kr med inntil kr 1.000.000 til stipend årlig i perioden 2018-2022.

Her kan du se den digitale sendingen av vinnerne av G9alt-stipend for 2021

Her kan du se den digitale sendingen av vinnerne av G9alt-stipend 2020

Krav til søknaden

Det er en søknadsrunde hvert år som er fra 1.oktober til 1.november på SpareBank 1 SR-Banks hjemmeside. Ungdommer i alderen 16-25 år som har bestemte talenter og interesser oppfordres til å søke. Dette gjelder både enkeltpersoner og grupper.

Personer som har kjennskap til talenter oppfordres spesielt til å sende inn forslag. Søkeren bør ha tilhørighet til Rogaland, Agder eller Hordaland, eller ha planer om å bosette seg i ett av områdene. Alle kandidatene som søker skal vurderes av styret, som også kan vise fleksibilitet i grensetilfeller.

Søknaden skal inneholde personlige opplysninger, referanser samt en begrunnelse for hvorfor man mener at talentet bør få G9alt-stipend. Søknaden skal fylles ut elektronisk.

Les det inspirerende samtalen med G9alt vinner Lila Elveseter Abrahamsen med artistnavnet Lila.