Klatreinstallasjon

Vi har totalt inviterte til 32 klatreinstallasjoner i 26 ulike kommuner i regionen. Mange står nå klar og er i full bruk, og flere nye er på vei. Det er flott å se hvordan barn og unge benytter seg av de ulike klatreinstallasjonene. Du finner blant annet klatreinstallasjon på Storhaug og Hillevåg i Stavanger, ved Sandvedparken i Sandnes, i Tananger på Sola, ved Krossen skole i Kristiansand, Ved Tysvær kulturhus, Flekkefjord sentrum, Lyngdal sentrum og i Randaberg sentrum.

Vi støtter prosjekter som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser, og mener at gode, tilrettelagte klatreinstallasjoner skaper gode muligheter for fysisk aktivitet for barn og unge.  Klatreinstallasjonene er plassert slik den er allmenn tilgjengelig og særlig i områder der det er mange barn og unge.

Stiftelsen gir inntil 500.000 kr pr klatreinstallasjon. Kommunen tar på seg ansvaret med grunnarbeid, prosjektering og drift av installasjon samt søke om nærmiljøanleggsmidler av Tippemidler.

Noen av klatreinstallasjonene