Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Vi har gjennom flere år gitt støtte til flere ulike program til Ungt Entreprenørskap Rogaland som er del av en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystem, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. I 2020 utvidet vi vårt samarbeid og har tildelt kr 2.5 millioner fordelt på ulike program i en 3-års periode. Programmene ønsker å bygge bro mellom teori og praksis. Vi har støttet program som «Økonomi og karrierevalg» (10.trinn), «Sjef i eget liv!»(VGS) og «Ungdomsbedrift» (VGS).

Økonomi og karrierevalg: -Et program som gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, betydningen av å ta bevisste valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi.

Sjef i eget liv!: -Målet er at elevene skal kunne kjøpe egen bolig en gang i framtiden. For å nå målet må elevene ha et bevisst forhold til egen økonomi og forstå verdien av langsiktig sparing. I programmet får elevene sette opp sitt personlige budsjett og reflektere over viktige økonomiske valg

Ungdomsbedrift: – Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer

SpareBank 1 SR-Bank samarbeider med organisasjonen Ungt Entreprenørskap om å gi undervisning i personlig økonomi til ungdomskole- og videregående elever. I regi av Ungt Entreprenørskap får elever i videregående skole også drive elevbedrift. Dette kan få flere til å starte bedrift når de kommer ut i arbeidslivet.

Banken har som mål er å stimulere til bærekraftig vekst, og tilrettelegge for entreprenørskap, innovasjon og opprettelse av nye arbeidsplasser. Stiftelsen har som mål å øke kompetansen blant unge slik at de er bedre rystet til å ta gode økonomiske valg. Derfor har vi sammen inngått en ny avtale med Ungt Entreprenørskap og vil støtte arbeidet til organisasjonen med totalt 3,4 millioner kroner de neste tre årene.

Foto: Ungt Entreprenørskap Rogaland