Miljøtiltak mot gummigranulat

Vi støtter NFF Rogaland med totalt kr 4 millioner som er til miljøtiltak mot gummigranulat

Stiftelsen startet samarbeidet med NFF Rogaland våren 2019 med en gave på kr 2 millioner til tiltak rettet mot gummigranulat. NFF Rogaland har startet opp arbeid med konkrete tiltak på eksisterende kunstgressbaner. NFF har en egen side der du kan finne mer om de ulike tiltakene. Her er siden til NFF Rogaland.

Første fase av samarbeidet har gått til å oppgradere fire pilotprosjekt, og utarbeide holdningsarbeid som rettes mot klubbene og våre medlemmer. De fire største kommunene, Stavanger (Lassa idrettspark), Haugesund (Idrettsparken), Karmøy (Nord stadion) og Sandnes (Lura stadion), for å opprette noen «utstillingsvindu» som viser hvordan dette kan løses.

I Fase 2 av samarbeidet skal NFF Rogaland jobbe med ni-ti nye baneeiere for å dekke opptil 100.000 kroner (maks 50 prosent) av kostnad tilknytt utbedringer som kan føre til minimalt granulatsvinn fra banene. Anleggskonsulent Jon Asgaut Flesjå følger prosessen fra start til slutt.

Dette er et viktig prosjekt for miljøvern og aktivitet. Støtten fra stiftelsen gjør at baneeier må bidra med mindre midler selv – noe NFF Rogaland støtter da de ser at mest mulig midler går til aktivitet. Fotballkretsen og klubbene må også ta gummigranulatproblemstillingen på alvor. Uten hjelpen fra stiftelsen hadde dette prosjektet hatt en helt annen tids/økonomisk ramme.

Støtten fra Sparebankstiftelsen SR-Bank bidrar til en god dialog inn mot kommune og baneeiere, og har vært avgjørende i målsettingen om å hindre granulatsvinn fra våre baner. Uten redusert granulatsvinn kan baner bli stengt, eller ikke bli rehabilitert.

Konkrete tiltak er:

Inngjerdet treningsområde, strategisk plasserte kummer, rister under alle porter og en granittkantstein rundt begge fotballbanene gjør at gummigranulatet blir værende på fotballbanen. Foruten at risikoen for at gummigranulat havner på avveie i naturen, bidrar det til sjeldnere behov for påfyll.