Miljøtiltak mot gummigranulat

Vi støtter NFF Rogaland med totalt 6 millioner kroner som er til miljøtiltak mot gummigranulat. Vi støtter NFF Agder med totalt 4 millioner kroner til miljøtiltak.

Stiftelsen startet samarbeidet med NFF Rogaland våren 2019 med en gave på kr 2 millioner til tiltak rettet mot gummigranulat. NFF Rogaland har startet opp arbeid med konkrete tiltak på eksisterende kunstgressbaner. NFF har en egen side der du kan finne mer om de ulike tiltakene. Her er siden til NFF Rogaland.

NFF Rogaland og Stiftelsen på lag for mer miljøvennlige kunstgressbaner. Visste du at gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge? Heldigvis er dette en problemstilling Norges Fotballforbund jobber aktivt med – og for å booste innsatsen enda mer har Stiftelsen delt ut til sammen 6 millioner kroner til NFF Rogaland og 4 millioner til NFF Agder for tiltak som gjør fotballanlegg mer miljøvennlige.

Prosjektet innebærer blant annet et miljømentorprogram, hvor NFF Rogaland besøker alle fotballbanene for å kartlegge hvilke tiltak det er behov for, slik at den enkelte klubb eller baneeier kan søke NFF om støtte til utbedringer.

– Stiftelsen har vært en pådriver for at vi skal ta miljøet på alvor. Den helhetlige støtten gjør at vi har kommet utrolig godt ut i Rogaland med tanke på hvordan banene ser ut og hvor lite granulat de slipper ut, forteller daglig leder i NFF Rogaland, Erik Løland.

Samarbeidet mellom forbundet, Stiftelsen og klubbene har skapt interesse utenfor Rogalands grenser, fortsetter han.

– Måten vi har jobbet på fram til nå har blitt trukket fram nasjonalt. Vi deler jo kunnskap og prosesser med NFF sentralt og de andre kretsene, så det har blitt trukket fram som et godt eksempel på hvordan ting kan gjøres. Det er kjekt at innsatsen blir lagt merke til.

Vi er utrolig glade for at vi kan støtte NFF Rogaland i det viktige miljøarbeidet og bidra til at de 125 klubbene i kretsen ikke må ta kostnaden for tiltakene alene. Sammen gjør vi fotballen mer miljøvennlig. Anleggskonsulent Jon Asgaut Flesjå følger prosessen fra start til slutt.

Støtten fra Sparebankstiftelsen SR-Bank bidrar til en god dialog inn mot kommune og baneeiere, og har vært avgjørende i målsettingen om å hindre granulatsvinn fra våre baner. Uten redusert granulatsvinn kan baner bli stengt, eller ikke bli rehabilitert.

Konkrete tiltak er:

Inngjerdet treningsområde, strategisk plasserte kummer, rister under alle porter og en granittkantstein rundt begge fotballbanene gjør at gummigranulatet blir værende på fotballbanen. Foruten at risikoen for at gummigranulat havner på avveie i naturen, bidrar det til sjeldnere behov for påfyll.